Per un any 2014 de lluita obrera i popular!

Per un any 2014 de lluita obrera i popular!

Els comunistes del Partit Comunista del Poble de Catalunya volem que aquest proper any sigui un any de lluita obrera i popular en l’avenç cap a la revolució socialista. Per tal d’arribar al nostre objectiu, obtenir el poder per a la classe treballadora, anem construint totes les eines necessaries. És per això que aquest any comencem amb un nou pas endavant: el nou organ del Comitè Central del Partit Comunista del Poble de Catalunya. A partir del proper 1 de gener el podràs trobar a pcpc.cat.

Per un any 2014 de lluita obrera i popular!
Enfortir el Partit Comunista!
Conquerir l’Estat socialista!