26 octubre: ENSENYAMENT EN LLUITA!

26 octubre: ENSENYAMENT EN LLUITA!

0001

El Partit Comunista del Poble de Catalunya, i els JCPC- CJC, davant la convocatòria de vaga en l’ensenyament el 26 d’octubre, contra la LOMCE, contra les revàlides (4º de l’ESO i 2n de Batxillerat), contra el 3+2 i contra les pràctiques no remunerades, crida a tota la Comunitat Educativa a sumar-se a la mateixa.

Aquesta és una mobilització contra un sistema educatiu cada dia més classista, que el seu objectiu principal, en coherència amb altres polítiques dictades per l’imperialisme de la UE, és el de dificultar l’obtenció dels títols d’ESO i Batxillerat a l’alumnat d’extracció obrera i popular, així com limitar el seu posterior accés a estudis superiors.

En aquesta mateixa línia, la LOMCE ha imposat l’eliminació dels programes de Diversificació, i també, a partir del curs 2017-18, l’obligació de fer la revàlida per a l’alumnat de FP Bàsica que vulgui obtenir el títol d’ESO.

Però aquesta mobilització del 26 d’octubre, a més d’intentar frenar totes aquestes mesures, i especialment les revàlides, ha de servir per reiniciar la lluita en defensa de l’Educació Pública. Col·locant al centre de la nostra intervenció política en el sector, la lluita contra el finançament públic a l’educació concertada.

És necessari revertir no només totes les mesures de la LOMCE que ja s’han aplicat, sinó també totes les retallades sofertes (en beques i ajudes a les famílies, en condicions de treball del professorat, en la democràcia interna dels centres educatius, i en la pròpia qualitat de l’educació pública). No n’hi ha prou amb els petits pegats i engrunes que s’han aprovat en les Comunitats Autònomes que no governa el PP. Moltes d’aquestes polítiques de privatització (directa o indirecta) i retallades van ser iniciades ja sota governs del PSOE, i continuen avui amb governs participats per la nova socialdemocràcia de Podem.

Cap dels governs avui possibles al Parlament espanyol canviarà aquesta situació en el fonamental. Al contrari, la Unió Europea ja ha anunciat que exigirà a Espanya noves retallades per una quantitat total de 30.000 milions d’euros, prop del 3% del PIB. Aquestes retallades recauran de nou sobre els serveis públics, amb gran incidència a l’Educació, en les condicions de treball dels empleats públics i en les pensions. I qualsevol govern que es formi acatarà submissament els dictats de la Comissió Europea.

CAP A UNA VAGA GENERAL DE L’ENSENYAMENT

El procés de destrucció, retallades i privatització de l’Educació Pública continuarà, governi qui governi, perquè es tracta d’una necessitat del conjunt del sistema capitalista: retallar la despesa pública i expulsar del sistema educatiu a milions de joves per donar-los ús com a mà d’obra barata , i sense capacitat crítica. L’única alternativa real és la consciència, l’organització i la lluita del poble i els treballadors / es. Necessitem recuperar tota la força que van demostrar les mobilitzacions més combatives d’anys anteriors, i organitzar per als pròxims mesos una Vaga General de l’Ensenyament, que torni a unir a tota la Comunitat Educativa (estudiants, professorat, famílies, personal d’administració i serveis) sota les següents reivindicacions:

No a la LOMCE i No a les revàlides de 4t de l’ESO i 2n de Batxillerat, perquè l’educació és molt més que passar exàmens, i perseguir una anomenada excel·lència que no és altra cosa que selecció classista de les titulacions. Perquè l’Escola que volem és aquella que es posa al servei del desenvolupament integral de l’alumnat, i de la majoria social.

Reversió de totes les retallades en beques i ajudes a les famílies, així com la recuperació de les condicions laborals dels que treballen en l’ensenyament.

Contra els plans universitaris privatitzadors i elitistes, i contra les pràctiques no remunerades en Universitat i FP per les quals es dota de mà d’obra gratuïta a la patronal. Tot això rebent fons públics, amb l’FP Dual com l’exemple més greu.

-Eliminació dels concerts educatius i nacionalització de tots els centres educatius privats. Cancel·lació del finançament de l’ensenyament concertat.

-Per un Pla d’Inversió en Centres Educatius i Pla d’Ocupació per cobrir els llocs de treball perduts des de l’inici de la crisi, i acabar amb la precarietat i inestabilitat avui tan esteses entre el personal interí.

Per l’absoluta gratuïtat de l’ensenyament en totes les etapes educatives, des 0-3 anys fins a l’educació per a adults.

Per l’eliminació del 3 + 2 en els estudis universitaris, estratègia europea per reduir els estudis de grau i generalitzar la necessitat de cursar un màster de cada vegada més llarg a un preu tres vegades més car.

Cap nova llei o pacte educatiu solucionarà els problemes de l’educació. El fracàs del sistema educatiu al nostre país és reflex del fracàs del capitalisme espanyol com a sistema social. Un sistema que es basa en l’atur, la misèria, l’individualisme, l’explotació, la precarietat, el caciquisme, la ignorància i l’embrutiment, no pot fomentar cap educació.

NO ÉS HORA D’ESPERAR, ÉS HORA DE LLUITAR!
NI UN EURO A L’ENSENYAMENT CONCERTAT!
NO A LES REVÀLIDES, NO A LA LOMCE, NO AL 3 + 2!