VISCA EL III CONGRÉS DEL PCPC

VISCA EL III CONGRÉS DEL PCPC

El III Congrés del Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) convocat sota el lema “Construint Revolució” ha tingut lloc a Barcelona els dies 2 i 3 d´Abril del 2022. El Congrés, màxim òrgan del partit, ha debatut l’informe de Rendició de Comptes, exposat pel Secretari General, Enric Lloret que ha estat aprovat per unanimitat dels delegats. Posteriorment s´ha continuat amb el debat i aprovació de les esmenes que s’incorporen als Estatuts i a les noves tesis (política i organitzativa) que incideixen en l’actual etapa de la lluita de classes a Catalunya i la nostra intervenció com a partit marxista-leninista en els diversos fronts de lluita.

Així mateix, el Congrés ha debatut i aprovat la Resolució General, una sobre antiimperialisme, una altra monogràfica sobre Ucraïna i la quarta sobre les lluites del Moviment Obrer i Popular.

És necessari remarcar que aquest Congrés ha suposat un reforçament en la unitat ideològica del nostre projecte revolucionari basat en el Marxisme-Leninisme. Que el Congrés ha refermat el nostre compromís amb la defensa dels interessos de la classe obrera davant l´ofensiva del capitalisme que augmenta dia a dia la seva taxa d’explotació mitjançant les retallades constants als drets aconseguits “gràcies” als governs de torn seguint les directives de la Unió Europea dels monopolis.

Els i les comunistes del PCPC seguint la nostra metodologia cientítica marxista-leninista hem analitzat i aprofundit en la realitat concreta que estem vivint per extreure´n conclusions i compromisos d´intervenció política en defensa dels drets de la classe obrera i sectors populars en la perspectiva de construir el Front Obrer i Popular cap al Socialisme (FOPS). Aquest és l’únic camí per a aconseguir els nostres objectius polítics, establint aquesta àmplia aliança amb la classe obrera i les capes populars que ha de conduir a l’acumulació de forces necessàries per a arribar a la crisi revolucionària que iniciï el procés de construcció socialista al nostre país.

Falta la consolidació d’un Partit Comunista capaç d’analitzar l’entorn, de viure en ell i de demostrar capacitat organitzativa. Que destaqui per la seva disciplina conscient i el seu consens per la unitat d’acció, rebutjant tota idea victimista i assistencial, invulnerable a la penetració dels idearis de la burgesia dominant. Els i les comunistes hem de jugar el nostre paper pedagògic a peu de carrer, a fàbriques, als barris, a les associacions, als centres d’ensenyament i en definitiva allà on viuen els treballadors i treballadores, presentant una alternativa a les concepcions burgeses i capitalistes.

Finalment, els delegats al Congrés han escollit al nou Comitè Central que posteriorment ha reelegit al camarada Enric Lloret Barberà com Secretari General del PCPC. Lloret és un camarada amb una trajectòria íntegra i honesta abastament coneguda als fronts populars, a les lluites veïnals i al teixit associatiu i revolucionari català

El Comitè Central ha triat també com a President del PCPC (nova figura a incloure als Estatus) a Miguel Guerrero, veterà comunista i cofundador del partit.