UNITAT OBRERA I POPULAR CONTRA LA REGRESSIÓ DELS DRETS I LLIBERTATS CIVILS!

UNITAT OBRERA I POPULAR CONTRA LA REGRESSIÓ DELS DRETS I LLIBERTATS CIVILS!

DAVANT LA PROPOSTA DEL PP DE CÀSTIG AMB PRESÓ ELS REFERÈNDUMS IL.LEGALS

Novament, un nou episodi de regressió de llibertats i drets civils apareix a l’horitzó polític immediat. El dia 19 de febrer de 2019, Casado, representant del PP, anunciava que el seu grup portaria una reforma del Codi Penal per “castigar penalment els referèndums il·legals”. En concret, i amb les seves paraules textuals, es refereix a 3 supòsits:

El primer es refereix a “la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución”. Castigada amb “la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”.

El segon, a “la autoridad o funcionario público que, sin realizar la convocatoria o autorización a que se refiere el apartado anterior, facilite, promueva o asegure el proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencia o atribuciones para ello, con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta”.

El tercer supòsit, “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” als qui “participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso de referèndum”.

Davant aquest anunci, el Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) i la seva Joventut (J-PCPC) volem declarar públicament:

1) Continua l’arrabassament de drets i llibertats civils per part dels gestors de l’Estat, amb la finalitat de blindar-ho i garantir l’ordre existent, endurint la repressió a la dissidència.

2) Aquest nou atac es dirigeix en aquest cas a cuirassar la Constitució monàrquica burgesa, davant la futura reacció popular i la crisi estructural dels sistema territorial que pateix l’Estat espanyol. Recordem que l’actual constitució sorgeix del pacte amb el feixisme franquista, els EEUU i la Comunitat Europea, com a continuador del projecte estratègic d’aquell sistema, per tal de garantir l’ordre burgès i complementar-ho amb l’entrada a les organitzacions imperialistes (UE, FMI, BM) i el braç militar OTAN.

3) No se’ns escapa la possibilitat que aquesta reacció vagi dirigida a reprimir-impedir la possibilitat futura de realitzar un hipotètic referèndum comprometent el model d’Estat (cas Catalunya i Euskadi) i no gens agosarat seria blindar-se davant que dins el propi Estat, els moviments vagin a impedir la realització de referèndums o consultes “il·legals” sobre el model d’estat espanyol (monarquia o República).

4) Els límits, per tant, de l’anomenada “socialdemocràcia” i l’oportunisme polític que encara creuen en reformes polítiques que maquillin la brutalitat del sistema capitalista, són cada cop més clars i evidents. El sistema potser (potser!) podria acceptar una petita reforma que millori en certa manera les condicions de vida populars. És improbable però possible. El que està clar és que el sistema, l’Estat burgès, fet, dissenyat i construït per explotar els treballadors i treballadores i oprimir aquests, ho farà cada cop amb més força.

5) I referit al punt 4), afirmem que no és només això. El PCPC denunciem l’oportunisme polític que crea falses il·lusions en amplis sectors populars i inclús obrers, mostrant-nos com “és possible” canviar coses dins els marges cada cop més estrets del sistema.

6) Els foscos i mòbils marges formalment democràtics del sistema s’estrenyen. És el moment d’organitzar-nos des de la posició de classe i l’òptica d’elevar la consciència del nostre poble, per tal de fer front a la reacció, la ignomínia i la fellonia dels reaccionaris i filo feixistes defensors de l’ordre burgès.

PER LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE CARÀCTER CONFEDERAL:
ORGANITZA’T I LLUITA AMB EL PCPC I LA SEVA JOVENTUT!

Partit Comunista del Poble de Catalunya