Un milió de signatures per Cuba!!

Un milió de signatures per Cuba!!

Camarades, amics i amigues del PCPC:

Fem extensiva aquesta campanya internacional de solidaritat amb la Revolució Cubana davant les agressions imperialistes dels EUA.

PER L’EXCLUSIÓ DE CUBA DE LA LLISTA D’ESTATS PATROCINADORS DEL TERRORISME, I LA FI DEL BLOQUEIG SENSE CONDICIONS.

Aquí a sota, copiem l’enllaç de la web on podeu entrar a signar. També es poden descarregar fulles per recollir signatures.

https://es.letcubalive.info/sign-on

¡Únete a la convocatoria mundial de 1 millón de firmas para una demanda urgente: sacar a Cuba #DeLaListaDeEstadosPatrocinadoresDelTerrorismo y poner fin al bloqueo ilegal de 60 años a la isla! Más información aquí: letcubalive.info

Partit Comunista del Poble de Catalunya