Treballadora , la teva lluita decideix! 8 de Març – Dia Internacional de la dona treballadora

Treballadora , la teva lluita decideix! 8 de Març – Dia Internacional de la dona treballadora

Aquest 8 de març des del PCPC i la seva joventut cridem a la lluita de les dones treballadores per enfrontar les dures condicions laborals i de vida que són la nostra realitat quotidiana.

Les dones suportem, a més, una càrrega desproporcionada de treball no remunerat, socialment necessari i realitzat a benefici de la societat en general i del gènere masculí en particular, que supleix la manca de despesa pública en serveis socials i infraestructures i permet la subsistència de les vigents relacions de producció.

Aquests serveis gratuïts vinculats a l’àmbit domèstic i a la cura, troben la seva expressió en el mercat laboral en termes de desvalorització de la força de treball femenina. Un cop incorporades al treball assalariat, tant a jornada parcial com completa, no s’abandona el treball familiar i el temps que les dones li dediquem gairebé duplica al dels homes. Les desigualtats s’han convertit en abismes i augmenten dia a dia:

• L’atur femení és del 18,35%. Al gener, de cada 4 noves persones a l’atur 3 van ser dones.

• La cobertura de les dones en atur és 10 punts inferior a la dels homes. Només 1 de cada 2 aturades cobra algun tipus de prestació, sent majoritàriament una prestació assistencial (62%).

• Les dones tenim considerablement menys possibilitats de participar en el mercat laboral: un milió i mig de dones menys que d’homes incorporades a l’activitat i 1,6 milions menys de dones ocupades que homes.

• La bretxa salarial se situa per a totes les escales salarials en un 30 % menys, aconseguint en hostaleria on les dones constitueixen més de la meitat de l’ocupació un 45,63% menys del salari mitjà anual masculí.

• La precarietat laboral afecta especialment les dones, amb una massiva feminització de l’ocupació a temps parcial. El 75% de les persones ocupades a temps parcial són dones, majoritàriament de forma no voluntària.

• Les dones que sí que trien el temps parcial ho fan com a primer motiu per la necessitat de combinar-ho amb la cura dels fills, en els treballadors a temps parcial amb prou feines apareix aquesta motivació.

• Un 30,3% dels contractes temporals signats per dones té una durada que no supera 1 setmana.

Treballadora, la teva lluita decideix perquè som part fonamental de la classe obrera, els que tot ho produïm. Milions de camperoles, obreres, immigrants i emigrants objecte d’espoli i abusos. El sistema necessita discriminar-nos i obté resultats en els seus balanços comptables: només amb la bretxa salarial les empreses guanyen 42.000 milions més a l’any.

Som víctimes de les guerres imperialistes i de la crisi general del capitalisme decadent; perquè som treballadores explotades del camp i de la ciutat, estudiants excloses, aturades, jubilades i pensionistes a les quals se’ns priva del pa, la casa i l’aigua, d’una remuneració i condicions de treball dignes, de pau, però som també dones organitzades i lluitadores revolucionàries.

Lluitem i lluitarem contra l’opressió de la dona treballadora, contra un ordre social que aprofita i necessita aquesta opressió com a engranatge de la seva dominació i com a vàlvula d’escapament de les tensions que tal ordre social crea.

Lluitem i lluitarem contra la violència patriarcal que és una de les formes que assumeix la brutalitat d’un sistema polític-econòmic-social, el capitalista, violent tot ell des de les seves podrides arrels.

Lluitem i lluitarem per construir una societat en la qual la dona treballadora vegi garantits, en el pla material, i no només en l’abstracte, la seva emancipació i el seu accés a una total igualtat de drets.

TREBALLADORA: LA TEVA LLUITA DECIDEIX!
VISCA LA LLUITA DE LES DONES TREBALLADORES!
DERROTEM AL PATRIARCAT!
ACABEM AMB EL CAPITALISME!

Partit Comunista del Poble de Catalunya