RESOLUCIÓ GENERAL VII PLE DEL CC

RESOLUCIÓ GENERAL VII PLE DEL CC


Des del Comitè Central del PCPC, reflectim la preocupació compartida per la ciutadania respecte a les
eleccions del 23 de juliol del 2023, que van exhibir una decebedora participació i van donar pas a un altre
espectacle vergonyós de la “classe política institucional”. Ara hem d’enfrontar la realitat, prenent la calculadora per formar un govern i complir les draconianes demandes del deute contret amb la Unió Europea. Aquest deute ha exacerbat la bretxa entre rics i pobres, sumint-nos en una posició de dependència i subordinació a l’OTAN i als interessos de l’oligarquia internacional, la qual continua saquejant els recursos dels suposats estats democràtics d’Occident, alhora que fomenta conflictes bèl·lics que ens acosten perillosament a un enfrontament nuclear.


Vivim en un període de decadència burgesa que ha permeat tota la societat, permetent l’avenç de forces
reaccionàries. Reconeixem que no n’hi ha prou amb una anàlisi crítica; hem de prendre els carrers, organitzar la lluita política i mobilitzar les masses. La lluita popular és la clau per avançar en la consecució dels objectius del proletariat. Sense una teoria i pràctica política de masses, enfrontem la desfeta i l’aïllament.


Rebutgem categòricament les postures que intenten reviure corrents de la socialdemocràcia sota el
paraigua de moviments com “Sumar”. També denunciem l’intent de refundar l’ecosocialisme sota l’esperpèntic lideratge de Yolanda Díaz i la recuperació de sectors dretans, com els que una vegada van formar Iniciativa per Catalunya. Els temps d’“assalts al cel” han quedat enrere i qui ara negocia amb els amos ha abandonat la rica història del Partit Comunista. En aquest procés de lluita de classes, ha quedat abandonada la classe obrera i el poble.


Des del Marxisme-Leninisme enfrontem una gran responsabilitat en plantejar la lluita social com un mitjà
per a la ruptura, encara que això ens aïlli en un context hostil marcat per la submissió de la socialdemocràcia i la depredació desenfrenada del capital. Davant d’això, el capital no dubtarà a aplicar opcions i models autoritaris al desenvolupament de la lluita de classes. La complexitat de forjar aliances tàctiques no ha de ser una excusa per evitar organitzar el subjecte revolucionari. Durant anys hem analitzat com els corrents de l’anticapitalisme, sorgits després del col·lapse del Socialisme Real, s’han diluït en les institucions burgeses, buidant els models organitzatius de contingut de classe. Atesa l’agudització de la lluita, necessitem una alternativa que revitalitzi el teixit social i organitzi les masses en defensa dels serveis públics. Aquest pas inicial és crucial per recuperar la consciència de classe i avançar cap a la instauració de la República Socialista.


Els conflictes als barris més marginats de Barcelona i d’altres ciutats catalanes, mostren la insostenible
degradació social, exacerbada per la crisi sistèmica capitalista. L’augment de la violència, resultat de polítiques d’engrunes temporals, empeny més persones cap a les files de la reacció i el feixisme. Necessitem una política de recuperació per a qui ha quedat desposseït per la revolució cientificotècnica.


Les noves relacions de producció, marcades per la robotització, plantegen dificultats en la intervenció als
centres de treball. Hem de superar aquests desafiaments amb una teoria i pràctica que s’enfoqui a les masses. La nostra assistència sanitària és deplorable, condicionada pels interessos dels monopolis farmacèutics, i l’educació pública ha esdevingut un instrument per alienar la joventut. Hem d’abordar aquests problemes en la nostra lluita contra el capital.


El Partit està treballant la unitat en tres fronts: revifar la història del comunisme català, establir aliances
amb Marxistes-Leninistes en altres regions de l’estat espanyol i connectar amb la nova generació revolucionària. També treballem en conjunt amb el PCPE per elaborar i debatre els elements teòrics i pràctics del Front Obrer i Popular al Socialisme (FOPS). Per acabar, i en un moment en què el conflicte global afecta la humanitat, mostrem solidaritat amb qui lluita per un món millor, com el poble palestí que pateix una nova massacre sota l’estat sionista d’Israel. La nostra contribució més gran a aquest poble germà en lluita és avançar en la nostra pròpia revolució.


Victòria per al Poble Palestí!
Victòria per a la Classe Obrera internacional!

Barcelona, 14 d’octubre de 2023