Resolució de la Conferència Nacional del PCPC sobre la qüestió nacional

Resolució de la Conferència Nacional del PCPC sobre la qüestió nacional

El Partit Comunista del Poble de Catalunya, en el marc de la Conferència Nacional sobre la qüestió nacional i l’anomenat procés sobiranista, pren posició davant la consulta convocada pel proper 9 de novembre per la majoria de forces polítiques del Parlament català.

En primer lloc, el PCPC reitera que sempre ha defensat i defensarà el dret del poble de Catalunya a l’autodeterminació, en virtut del caràcter nacional de Catalunya i per tant del caràcter de subjecte polític del poble català.

En segon lloc, el PCPC entén que el dret a l’autodeterminació de Catalunya no és un dret merament formal, i que el seu exercici no té que tenir restriccions polítiques i temporals, i que per tant, aquest dret inclou la capacitat del poble de Catalunya d’independitzar-se de l’Estat espanyol.

En tercer lloc, el PCPC crida al conjunt de la classe obrera catalana a participar a la consulta.

Per últim, el PCPC, davant la doble pregunta acordada i en general davant tot el procés definit com a sobiranista, considera que tot el ‘procés’ està en funció dels interessos de la burgesia catalana per tal de fer participar a Catalunya en el pol imperialista europeu i a l’OTAN. La classe obrera catalana no té res a guanyar sota el projecte de la burgesia i l’imperialisme, i per tant cridem a exercir el vot en clau de protesta introduint paperetes que manifestin el rebuig a la UE i l’OTAN.

En el capitalisme, dins de les estructures econòmiques, polítiques i militars de l’imperialisme europeu i nord-americà no hi ha sobirania. No podem parlar d’una Catalunya sobirana sota la bota de l’imperialisme.

La classe obrera catalana darrera les banderes de la burgesia, només trobarà misèria, guerra i explotació.

El Partit Comunista del Poble de Catalunya crida al conjunt de treballadors i treballadores de Catalunya a no deixar-se enganyar pels nacionalismes espanyol i català. Només existeix una classe obrera internacional i la classe obrera catalana només trobarà llibertat i sobirania en el Socialisme i exercint l’internacionalisme proletari per fer del capitalisme història.

Partit Comunista del Poble de Catalunya
Santa Coloma de Gramenet, 27 de setembre de 2014