Programa electoral del PCPC: Una guía per al combat per l’emancipació de la classe obrera!

Programa electoral del PCPC: Una guía per al combat per l’emancipació de la classe obrera!

· UNA CATALUNYA REPUBLICANA I SOCIALISTA, UNIDA VOLUNTARIAMENT AMB LA RESTA DELS POBLES D’ESPANYA

Espanya i Catalunya transiten, des de fa anys, per una etapa que expressa el progressiu esgotament del projecte històric de la burgesia per a aquests països. Projecte socialment injust, violent i reaccionari, sostingut per una aliança funcional de la burgesia amb l’Església, monarquia i els cossos repressius al seu servei.

En els últims anys aquesta dominació burgesa, i el seu projecte, fan aigües per tots costats: corrupció, repressió de les llibertats, augment incessant de l’explotació de la classe obrera, misogínia i masclisme, un atur que no baixa de xifres milionàries, integrisme religiós , feixisme, etc.

El PCPC representa la proposta política de relleu a aquesta etapa històrica, que cal derrotar, amb les lluites obreres i populars, en el més breu termini possible. El futur d’Espanya i Catalunya s’ha de configurar com una república socialista de caràcter confederal, que es constitueixi com a unió voluntària de pobles lliures mitjançant l’exercici del dret a la lliure autodeterminació, i que finalitzi amb el període històric de parasitària dominació de la monarquia dels Borbons.

Aquesta proposta política significa l’inici d’un nou Projecte Històric, superador de la rància, decrèpita i corrupta Espanya desenvolupada sota dominació burgesa capitalista. Un nou Projecte Històric, republicà i socialista, dirigit per la classe obrera i pels sectors populars.

· SOCIALITZACIÓ DELS GRANS RECURSOS ECONÒMICS, I RECUPERACIÓ DE TOT EL SECTOR PÚBLIC PRIVATITZAT

L’explotació de la classe obrera, i dels sectors populars, se sustenta en l’avantatge atorgada als grans monopolis per al control gairebé absolut de tots els sectors productius, així com dels circuits financers. La privatització de Renfe, Iberia, Endesa, Argentaria, Telefónica, Siderúrgia, etc. ha suposat una milionària expropiació de la propietat estatal, per a lliurar tota aquesta riquesa a l’oligarquia d’aquest país. També la privatització de la sanitat, l’educació i els serveis socials respon a aquesta mateixa lògica dels interessos parasitaris dominants.

La nacionalització de la banca, així com la de les grans empreses de tots els sectors estratègics de l’economia (transport, distribució d’alimentació i béns de consum, mineria, siderúrgia, automoció, turisme, energia, etc.) és un punt de partida per democratitzar la vida al nostre país, i per revertir les polítiques de sobreexplotació que s’apliquen a la classe obrera per part de l’oligarquia i els seus monopolis. Per una educació pública, de qualitat, laica i gratuïta. Per una sanitat pública universal i gratuïta, sense exclusions.Per una economia planificada en funció de les necessitats del poble. Reforma Agrària i nacionalització dels grans latifundis. Suport a la pagesia.

· SORTIDA DE L’EURO, DE LA UE I DE L’OTAN

La pertinença a l’euro, a la UE i l’OTAN és un projecte de dominació que es correspon amb els interessos monopolístics en l’econòmic, en el polític i en el militar. Aquests són els tres elements fonamentals per a la perpetuació del sistema capitalista a Espanya. Domini del capital financer, dictadura del capital establerta a nivell d’Europa, i guerra imperialista com lògica d’espoli i de saqueig dels països més febles.

El PCPC fa de la defensa de la sobirania nacional, i de la defensa dels principis democràtics més elementals, un factor de confrontació amb les estratègies de la dominació de la dictadura del capital en la seva fase imperialista. La sortida de l’euro ens permetrà l’aplicació de polítiques econòmiques adequades a la situació del país, que avui són impossibles. La sortida de la UE ens alliberarà de la divisió internacional del treball imposada pel gran capital monopolista, que ens ha convertit en el balneari d’Europa, negant-nos un altre tipus de desenvolupament econòmic que seria més beneficiós per al país. La sortida de l’OTAN ens permetrà recuperar la nostra sobirania i no formar part de l’organització terrorista especialitzada en el robatori i el pillatge a través de la violència de la guerra contra altres pobles germans. Igualment farà possible la reducció de la despesa militar i la relació entre els pobles sobre la base del respecte i el benefici mutu, sobre els principis de la solidaritat internacionalista.

· UN NOU PROJECTE ECONÒMIC I SOCIAL

En el capitalisme català i de la resta de l’Estat espanyol es dóna una altíssima contradicció entre l’altíssim desenvolupament de les forces productives, capaços de produir tot allò que la societat necessita, i el caràcter antisocial de la propietat privada monopolista de la riquesa generada. En termes històrics la classe obrera ha creat ja la base material per al trànsit a la societat socialista, és el règim de la gran propietat privada el que impedeix que aquesta base material es posi al servei de la majoria social.

La proposta del PCPC és un projecte per a la majoria social: Model productiu que potenciï, des de la sobirania, la racional utilització dels recursos del país, en equilibri amb la natura, i orientat a l’aprofitament de les capacitats productives existents, evitant la degradació de les terres productives. Desenvolupament d’un fort sector agropecuari, que aprofiti les capacitats i garanteixi els subministraments necessaris al poble. Aprofitament dels desenvolupaments tecnològics en tots els sectors, tant informàtic com energètic, energies toves en substitució de les fòssils. Desenvolupament, des de la sobirania, de les capacitats industrials i ponderació de l’economia de serveis. Plans de rehabilitació territorial a les zones degradades i/o contaminades. Atenció especial a la pujada del nivell del mar com a conseqüència del canvi climàtic. Pla específic d’ocupació juvenil, adaptat a les capacitats innovadores de les noves generacions, que es formaran amb els conceptes més avançats.

· TOT EL PODER PER A LA CLASSE OBRERA

El vell projecte burgès manté en el poder a una classe parasitària que, portant diversos segles de dominació absoluta, ha demostrat la seva incompatibilitat amb el benestar de la majoria social (un alt percentatge del poble en risc de pobresa, sobreexplotació especialment de la dona i la joventut, pobresa energètica, etc.). Un bloc històric de poder, configurat en una reaccionària aliança entre burgesia i aristocràcia sota el paraigua de la monarquia dels Borbons, La Dictadura del Capital

El PCPC representa un nou projecte social i polític que es sustentarà en el poder de la majoria social, de les treballadores i dels treballadors. Creació de Comitès Populars als barris i pobles com a eines de la democràcia directa i de base. Control obrer de la producció amb la participació vinculant dels Comitès Obrers en la presa de decisions en els processos productius. Igualtat de les dones treballadores amb la creació de Comitès per a la Igualtat, tant en els territoris com en els centres productius i de serveis. Una nova societat, un nou poder, que serà exercit per la majoria social. El Front Obrer i Popular pel Socialisme defineix la política d’aliances necessària per arribar a aquest objectiu.

· PER UNA SOCIETAT DE PERSONES LLIURES I IGUALS: EL SOCIALISME I EL COMUNISME

L’actual projecte burgès dominant condemna a la classe obrera i als sectors populars a l’explotació i l’empobriment, és la seva dictatorial llei interna. El sistema de dominació monàrquic-burgès, que s’ha imposat en els últims segles, es basa en la repressió, la injustícia social, les contrareformes laborals, els privilegis per als capitalistes, l’Església i l’aristocràcia. És un projecte el balanç és la desigualtat, l’atur, la pobresa, la violència i la injustícia social.

El PCPC ofereix a la classe obrera, i als sectors populars, un projecte de futur on l’objectiu central és la construcció d’una societat de persones lliures i iguals. La propietat col·lectiva dels grans mitjans de producció i canvi serà la base material per a la construcció d’una societat d’igualtat i justícia social sense explotació. Societat en la qual no existiran diferències vinculades a la classe social, el gènere, a la condició migrant, a les opcions personals més diverses, etc. Aquesta societat futura serà possible amb el protagonisme de les masses obreres i populars impulsant el gran canvi social històric que la majoria del nostre poble necessita per sortir de l’esclavitud a què la sotmet l’actual sistema capitalista de dominació. Aquesta societat serà, en la seva primera fase, el socialisme i, posteriorment, el comunisme com a etapa superior del desenvolupament de la Humanitat, en la qual finalment desapareixerà la divisió classista de la societat.

Partit Comunista del Poble de Catalunya