Per un avortament lliure, segur, gratuït i en la Sanitat Pública!

Per un avortament lliure, segur, gratuït i en la Sanitat Pública!

La lluita per l’avortament lliure segueix vigent avui, atès que persisteixen multitud de països on l’avortament és il·legal o molt restringit, com es va constatar recentment a Argentina. Cada any es produeixen 55,7 milions d’avortaments al món, un 45% dels quals es realitza sense garanties de seguretat.

A l’estat espanyol, la vigent Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) manté multitud de deficiències en el seu desenvolupament i aplicació. L’anterior govern socialdemòcrata no la va dotar de pressupost i la va deixar sense contingut real, i el PP va aprofundir en aquesta política donant suport a les organitzacions provida, i fins i tot va plantejar una reforma pretenent tornar a 1985 amb la llei de supòsits, projecte que l’actual líder del PP, Pablo Casado, vol rescatar.

No està assegurada la realització de la IVE en la sanitat pública, no es garanteix a les dones que sobrepassen les 14 setmanes, existeix una clara desprotecció de dones joves, migrants ni de les que es troben en extrema vulnerabilitat, com les dones víctimes de violència de gènere.

Hi ha propostes, més enllà de la IVE, relacionades amb la salut sexual i reproductiva, que no s’han materialitzat en polítiques generals ni en projectes sanitaris o educatius. Han desaparegut els serveis d’atenció i informació sexual, consultes joves, centres de planificació familiar, etc. L’educació afectiva-sexual ha desaparegut dels currículums educatius, té escassíssims recursos en projectes puntuals autonòmics i locals, i això provoca l’avanç de les actituds masclistes entre la joventut.

Els mètodes anticonceptius estan pràcticament fora de la sanitat pública, els preservatius sempre, DIU o pegats hormonals, només alguns models, i les pastilles anticonceptives d’última generació, més demandades, han estat recentment excloses de la Seguretat Social. Aquestes mesures objectivament afecten a les treballadores que sofreixen en major mesura les retallades i les polítiques antisocials del capitalisme espanyol.

El 90% d’interrupcions d’embarassos (IVE) es duen a terme en centres privats al nostre país. En el capitalisme l’avortament és un negoci més, la privada sempre està disposada a atendre a les dones d’alt nivell socioeconòmic, per interrompre l’embaràs, sense condicions, sense terminis, ni preguntes; mentre les dones de les capes populars han d’enfrontar la decisió de portar a terme un embaràs no desitjat o arriscar les seves vides en un avortament insegur i il·legal.

La defensa del dret a l’avortament lliure i gratuït, en la sanitat pública i sense objecció de consciència, constitueix la veritable garantia del respecte als drets sexuals i reproductius de les dones, doncs el que segueix estant en joc és la llibertat de les dones, especialment de les treballadores, respecte del seu cos, de la seva maternitat i de la seva vida.

Les dones ens enfrontem en la sanitat pública, a una carrera d’obstacles per exercir un dret que ens correspon. I és això el que constitueix un tracte indigne en l’accés a l’avortament. L’avortament serà digne quan totes les dones que decideixin avortar rebin un tracte respectuós durant tot el procés, sense discriminació, amb plena autonomia i amb informació veraç per part dels serveis públics de salut. Fins que això no succeeixi, se seguirà vulnerant per part de l’Estat el dret a un avortament digne.

El dret a l’Avortament s’ha aconseguit gràcies a la lluita incessant de les dones, on també hem estat les comunistes i els comunistes del PCPC. I on seguim lluitant. Dret a l’Avortament Lliure, ho reivindiquem al carrer, a les fàbriques, en centres d’estudis i treball, en pobles i barris, perquè no estem per la defensa de la llei actual, sinó que volem que l’Avortament surti del codi penal, i que es dotin a les polítiques públiques dels recursos necessaris per garantir efectivament un Avortament lliure, segur i gratuït.

NO SOM APARELLS REPRODUCTIUS Al SERVEI DEL CAPITAL!
PARIR ÉS UN DRET, NO UNA IMPOSICIÓ!
PER UN AVORTAMENT LLIURE, SEGUR, GRATUÏT I EN LA SANITAT PÚBLICA!
LA TEVA LLUITA DECIDEIX!!

Partit Comunista del Poble de Catalunya i la J-PCPC