Per la llibertat afectiva i sexual, pels drets del col·lectiu LGBTI

Per la llibertat afectiva i sexual, pels drets del col·lectiu LGBTI

Aquest 24 de juny se celebra el dia de l’Orgull LGBTI. El PCPE i les seves joventuts participen en aquesta manifestació sent conseqüents amb el seu paper d’avantguarda de la classe obrera, donant-li el caràcter científic als seus anhels per portar-los a bon terme en una nova societat socialista-comunista. En aquest sentit, declarem:

Les qüestions morals que envolten als conceptes actuals de relacions afectives, sexuals i de família, incloent-hi el matrimoni, van aparèixer al mateix temps que les classes socials com a justificació de determinades necessitats d’aquestes classes per utilitzar la reproducció com a eina per a la perpetuació i transmissió de la propietat privada dels mitjans de producció.

Així, tots els elements repressius associats a la llibertat sexual tenien un objectiu classista. Això ha estat cert, fins i tot, en aquelles èpoques i en aquells llocs a on la religió no va prendre el paper preponderant d’aquesta repressió; èpoques i llocs a on una aparent llibertat sexual era, de totes maneres, reprimida en la societat amb l’obligatorietat de seguir els esquemes matrimonials heterosexuals que eren els únics que servien al model de propietat privada de les classes dominants.

Més tard, i d’una manera més global, la religió s’encarregà de perfeccionar aquesta repressió, imposant no només suposades obligacions socials sinó també morals, des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat.

En l’actualitat, l’ésser humà, organitzat per aclaparadora majoria com a classe obrera i, per tant, desposseïda de propietat privada de mitjans de producció, té l’oportunitat, per primer cop, de definir amb llibertat les seves relacions afectives i sexuals, sense les cotilles socials i morals imposades per èpoques passades. Però la repressió social i moral que impera en l’actualitat té, encara, funcions concretes que neixen del concepte de família heterosexual com a unitat econòmica bàsica del capitalisme i, per tant, té arrels que es transmeten, de forma voluntària o involuntària des de les classes dominants cap a la classe obrera i els sectors populars, sent necessari, per tant, eliminar-les abans de fer realitat aquesta oportunitat. La llibertat sexual, com a part de les llibertats de l’individu en si, només es pot assolir per mitjà de la llibertat col·lectiva i aquesta només es pot assolir mitjançant la supressió de les classes socials i la creació d’una nova societat capaç de superar el capitalisme: el socialisme-comunisme.

La lluita per aquesta nova societat no ha de ser una lluita en abstracte, sinó en forma d’aliança, del Partit Comunista amb els sectors populars oprimits, incloent-hi el col·lectiu LGBTI, tractant de capgirar les arrels morals que sorgeixen del mateix i lluitant per les conquestes immediates que són d’urgent necessitat, incloent-hi en aquest cas:

·L’accés lliure i gratuït a recursos i suport mèdic, incloent-hi el suport psicològic i de planificació familiar, el subministre gratuït de profilàctics i les operacions lliures i gratuïtes de reassignació de sexe.

·La llibertat total de formar relacions afectives per a totes les orientacions sexuals, incloent-hi el dret al matrimoni i el reconeixement, sense traves, del dret d’adopció.

·La separació total de la religió de les funcions de l’Estat, afegint la seva separació de l’àmbit institucional, de l’ensenyament i del finançament públic, així com l’eliminació de la seva influència en centres públics com escoles i centres de salut.

Aquesta aliança, que el PCPE denomina Front Obrer i Popular pel Socialisme, i format per la classe obrera i els sectors populars, és la llavor de la nova societat socialista-comunista que ensorrarà totes les imposicions que actualment pesen sobre els anhels de la gran majoria de la població i els permetrà desenvolupar-se lliurement en tots els aspectes que desitgin, incloent-hi l’àmbit de les relacions afectives i sexuals. És per això que el PCPE crida a la classe obrera i popular a organitzar-se, tant en el Partit Comunista com en les diferents associacions de barri i populars, en la lluita per a la consecució dels seus anhels.

Units som forts, organitzats invencibles. Per la llibertat afectiva i sexual i pel reconeixement dels drets del col·lectiu LGBTI!

PCPE