No al TTIP, no als monopolis, no a la UE

No al TTIP, no als monopolis, no a la UE

L’Associació Trasatlàntica de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en francès) és un acord econòmic que actualment es troba en procés de negociació entre el Departament de Comerç nord-americà i la Comissió Europea, la finalitat última és la creació d’una gran zona econòmica de lliure circulació d’inversions i mercaderies entre els Estats Units i els Estats Membres de la Unió Europea.

En definitiva, mitjançant el TTIP es tracta d’harmonitzar i uniformitzar la reglamentació que regeix el funcionament de bona part dels sectors econòmics dels EUA i la UE, ja que aquesta diferències suposen el principal obstacle per a la activitat dels monopolis a escala global.

La legislació nord-americana en matèria de seguretat en el treball i de llibertats sindicals és fortament restrictiva. Tant és així, que els EUA ni tan sols han ratificat alguns dels més fonamentals convenis de l’Organització Internacional del Treball referent a això, entre els quals destaca el “Conveni sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació “de 1948, el” Conveni sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva” de 1949, el “Conveni sobre la igualtat de remuneració” de 1951 o el “Conveni sobre la discriminació (treball i ocupació)” de 1958.

En conseqüència, tot procediment dirigit a uniformitzar la legislació entre les dues economies sol pot resultar en un empitjorament substancial de les condicions de treball de la classe obrera dels Estats Membres de la UE, ja es trobi emprada pels monopolis nord-americans o europeus, ja que tots dos s’aprofiten de les noves condicions d’explotació per augmentar els seus guanys. La forta competitivitat dels monopolis nord-americans i europeus en unes condicions laborals de major explotació i precarietat en el treball desembocarà irremeiablement en la desaparició de una part important del malmès teixit productiu espanyol i europeu, especialment les petites i mitjanes empreses (PIMES), el que comportaria la consegüent destrucció de un gran nombre de llocs de treball en el nostre país.

El Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) rebutja frontalment la implantació d’aquesta zona de lliure comerç i inversió, amb la qual no tenen res a guanyar la classe obrera i el poble treballador. El PCPC crida al conjunt dels treballadors i treballadores a organitzar i lluitar contra aquesta nova ofensiva dels grans monopolis transnacionals, i per extensió, a reivindicar la sortida d’Espanya de la Unió Europea com a projecte que només respon als interessos d’una minoria oligàrquica del nostre país.

Sense indústria i ocupació no hi ha futur per al poble treballador!

Partit Comunista del Poble de Catalunya