Moció del PCPC d’Amposta per la municpalització de l’aigua

Moció del PCPC d’Amposta per la municpalització de l’aigua

Exposició de Motius.

El PCPC d’Amposta Cèl·lula Rogelio Iranzo vol posar de manifest al conjunt de la població la greu situació que la ciutat ve patint en els últims anys, per decisions dels polítics de la ciutat amb un caràcter purament antipopular.

És conegut per molts, la mala gestió de l’empresa privada Sorea que és qui porta la gestió de l’aigua a la ciutat.

La realitat és que tenim un sistema de canalització de l’aigua molt precari amb unes canonades que tenen moltes fuites, fins i tot, encara n’hi ha que són de plom. Aquest mal estat del subministrament provoca que del 100% de l’aigua que ens arriba a la ciutat es perd el 56% i només rebem el 44%, però nosaltres paguem el 100%. És molt corrent veure com hi ha fuites i bassals pels carrers de la ciutat.

L’antic govern de CiU va signar un contracte de concessió de la gestió de l’aigua per 25 anys amb una empresa privada anomenada Sorea, havent sigut complerts 12 quedant per tant, encara 13 anys. Però el nou govern tampoc fa gran cosa al respecte per aquests 13 anys que queden.

És vergonyós que el poble d’Amposta estigui mantenint una empresa privada com Sorea. No només per la mala gestió de l’aigua ni perquè tinguéssim fuites per cada carrer un dia sí i l’altre també, sinó per l’estat en què els estan deixant, ja que estan quedant trinxats a causa d’aquesta mala gestió, perquè no tan sols no paguem una aigua que no utilitzem, sinó a més, estan malmetent el nostre poble.

Si ara perdem el 56% de l’aigua quant perdrem d’aquí a 13 anys? Com quedaran de malament els nostres carrers?

Per tot això el PCPC d’Amposta Cèl·lula Rogelio Iranzo proposa al ple de l’il·lustre Ajuntament d’Amposta que adopti les següents mesures:

Acords.

1. L’Ajuntament d’Amposta es fiqui a treballar per rescindir la concessió a l’empresa privada Sorea d’immediat.

2. L’Ajuntament d’Amposta municipalitzi aquest servei tan bàsic com és l’aigua.

3. Canvia tot aquell sistema de subministrament de l’aigua que faci fuites.

4. Creació de l’empresa pública que porti la gestió de l’aigua.

Per un 2018 de victòries!
La teva lluita decideix!

PCPC d’Amposta Cèl·lula Rogelio Iranzo