L’any 2017, unirem les justes lluites dels pensionistes

L’any 2017, unirem les justes lluites dels pensionistes

MENTRE ELS SINDICATS GROCS (CSI + CCOO+ÚGT) VAN A DAVOS A AJUDAR ALS EXPLOTADORS DIRIGENTS DEL CAPITALISME, LA FSM SEGUEIX DEFENSANT A LA CLASSE TREBALLADORA

Un comentari, des de la posició de dirigents de la UIS de PiJ de la FSM sobre la reunió anual del Fòrum Econòmic Mundial a Davos que s’ha realitzat entre el 17 i el 20 de gener de 2017.

Dels resultats del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, dut a terme en aquesta exclusiva localitat suïssa, pensada només perquè la creme de la creme de l’oligarquia mundial es trobi ben a gust, relaxada, és a dir en el seu ambient, i que pugui pensar, organitzar i codirigir l’economia dels rics en la visió més global, liberal i antipopular, des de les habitacions de luxe i des de les provocadores mesures de protecció policial, caldria poder destacar molts aspectes que interessarien a la classe treballadora mundial, als pobles, a les cultures d’aquests pobles, al medi ambient, a moltes coses que interessen a la humanitat. De totes les reflexions i acords, dues centraran la nostra atenció: la preocupant visió de la situació mundial que té aquesta oligarquia mundial i els seus còmplices sindicals, teòrics, que no pràctics, representants dels interessos de la classe treballadora a la qual amb una gosadia i cinisme que frega la provocació diuen defensar, i dos, el perquè de la participació de la CSI als debats i conclusions del Fòrum Econòmic Mundial.

La reunió de Davos està pensada per reflexionar, dissenyar estratègies en consonància i crear noves institucions i instruments de tota mena que permetin seguir fent més rics als rics i més pobres als pobres i en conseqüència hi ha representades les altes finances, els més potents sectors industrials, comercials i de serveis dels grans països capitalistes i de les grans institucions creades pels mateixos.

Per què hi són al Fòrum representants d’organitzacions sindicals com la CSI? Teòricament no hi haurien de ser, ja que també teòricament representen els interessos de la classe antagònica, i per tant no és aquest ni el seu espai natural ni el marc de les seves activitats. La resposta no pot ser cap altra que hi són perquè són aliats, són companys de viatge, tenen els mateixos objectius o semblants, cohabiten i cogestionen el mateix model capitalista i només hi són per visualitzar-se davant del món com a pal·liatius de les conseqüències de la genocida activitat depredadora del capitalisme imperialista.

Per això mateix no és més que una provocació a la classe treballadora i als sectors populars, que les organitzacions sindicals adscrites a la Confederació Sindical Internacional (CSI) assisteixin en qualitat de convidats a la reunió anual del FÒRUM MUNDIAL a Davos, ja que representen un dels instruments quantitatius i qualitatius de l’aplicació de les polítiques neoliberals sorgides en aquest i en d’altres Fòrums iguals o de caire semblant.

Per justificar la seva injustificable presència a la mesa dels criminals globalitzadors, els membres de la CSI argumenten amb explicacions de mal pagador que són en aquesta mena de fòrums perquè “s’escolti la veu dels treballadors i així poder pal·liar el greuge dels rics vers els pobres “.

Ja que la situació real per a la classe treballadora degut a les polítiques dels participants és d’alarma màxima, aquests venedors de mentides argumenten que si no fossin en aquestes conferències la situació de la classe treballadora seria encara pitjor. Se’ls oblida dir que la situació de la classe treballadora està malament, però que lluita tot i que el sindicalisme groc s’esforça a impedir aquest dret, i es troba en gran part en una situació d’enorme desigualtat i inseguretat gràcies a la seva presència i complicitat, com a falsos sindicalistes, al costat dels explotadors en reunions com la de Davos.

Els anomenats, per la premsa burgesa, líders sindicals mundials diuen que estan extremadament preocupats pel populisme i la xenofòbia i demanen a tota mena de governs capitalistes, que són els qui cogestionen el model, i per tant són els responsables dels seus resultats, que prenguin mesures per pal·liar tanta misèria creada pels mateixos. Són patètiques aquestes declaracions i confirmen que cada dia, i en totes les seves pràctiques sindicals i declaracions polítiques, donen suport sense embuts al capitalisme que aparenten criticar. Assenyalen amb enormes dosis de cinisme, que si se segueix així, s’està posant en qüestió “la democràcia i els drets humans”.

Valter Sánches, Secretari General de la secció de treballadors industrials de la CSI en un article publicat recentment i titulat “Per què vaig anar a Davos, amb enorme ingenuïtat o cinisme explica la seva participació a la reunió de Davos en els següents termes, i diu perles àuries com: “en participar al Fòrum Mundial de Davos, els dirigents dels sindicats mundials no només tenen una idea de com pensen les elits, sinó que també són capaços d’influir a l’agenda de Davos”, “Si donéssim l’esquena a Davos, no hi hauria ningú que defensés la veu dels treballadors “, o,” Davos és una iniciativa per desenvolupar una visió comuna sobre com poden les societats donar forma a la futura producció de manera que fomenti la prosperitat, l’oportunitat, la sostenibilitat ambiental i el progrés social, sigui inclusiva i tingui una àmplia base.

Comuna? Així ho afirma, és a dir que pel dirigent de la CSI capital i treball tenen els mateixos interessos estratègics en tots els camps abans esmentats? Això put i és protofeixisme.

Com que el cinisme de la CSI arriba a límits difícils de superar, Valter Sánches s’acomiada amb una “reflexió” que fa venir basques. Diu: “Simplement no n’hi ha prou amb reunir-se i parlar de mitigar la pobresa i seguir parlant-ne de la distribució equitativa ja que especialment en aquests moments vuit homes tenen tanta riquesa com el 50% de la població mundial”. De què parla?, Què es proposen la CSI i els seus dirigents amb aquestes declaracions?, De la necessitat de lluitar? De la necessitat d’acabar amb el capitalisme? o de continuar amb la cerimònia ideològica de la confusió, la contradicció, l’oportunisme i la complicitat total amb el sistema.

Des de la direcció de la UIS de PiJ de la FSM entenem que només la lluita des de posicions de classe i al voltant d’un sindicalisme no pactista, antiimperialista, profundament democràtic i que tingui com a objectiu final la construcció del socialisme pot fer front, per guanyar, a les posicions del sindicalisme còmplice de la CSI i els seus sicaris.

Quim Boix i José Mª Lucas.
Secretari General i Responsable de Finances de la UIS de PYJ de la FSM.