Iniciada la campanya del “Per què?” a Tarragona

Iniciada la campanya del “Per què?” a Tarragona

  

Els militants de la cèl·lula Numen Mestre del PCPC de la ciutat de Tarragona, hem iniciat aquest mes de Maig la difusió de la campanya agitativa central realitzada pel partit.

Aquest mes està dedicat al Moviment Obrer i en la cartelleria es fa enfasis en la necessitat que sigui la classe obrera, la que realment produeix i genera la riquesa en aquesta societat, la que dirigeixi el seu destí. Per a això és necessari que prengui el control dels mitjans de producció i abandonant l’anarquia que impera en el sistema capitalista on l’única cosa que importa és el benefici dels burgesos, mitjançant la planificació estatal i centralitzada de la economia comenci la construcció de la societat socialista on la satisfacció de les necessitats de la classe obrera sigui la prioritat.

Ahir es va realitzar una important encartellada en diferents punts de la ciutat i en les següents setmanes es durà a terme el repartiment d’octavetes.

Cèl·lula del PCPC- Tarragona Numen Mestre