III CONGRÉS DEL PCPC:  Construint Revolució

III CONGRÉS DEL PCPC: Construint Revolució

Els propers dies 2 i 3 d´Abril del 2022, el Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC), celebrarà el seu 3r Congrés a Barcelona. La militància de la nostra organització ha estat debatint en els darrers mesos les tesis congresuals amb l´objectiu d´analitzar l´actual situació de la lluita de classes a Catalunya i la nostra intervenció com a partit marxista-leninista en els diversos fronts de lluita.

La tesi política dedica especial atenció a les diverses etapes del Procés Sobiranista, el procés fraccional viscut en els darrers anys, la nostra aposta per una República Socialista de caràcter Confederal, la necessitat de la Revolució Socialista i la nostra aposta estratègica del Front Obrer i Popular pel Socialisme (FOPS).

La tesi organitzativa incideix en l´anàlisi del procés històric de la construcció del Partit de la Revolució, el nostre projecte històric a Catalunya agermanat amb el PCPE, la lluita de masses a Catalunya i la construcció de la Joventut Comunista.

Finalment el PCPC farà una actualització dels seus Estatuts i l´elaboració de diverses resolucions (lluita antiimperialista contra la cimera de l´OTAN al Juny a Madrid, sobre la defensa de la lluita dels pensionistes..)

El Congrés s´iniciarà amb la lectura de l´Informe de Rendició de comptes per part del Secretari General, el camarada Enric Lloret, seguidament el debat de les esmenes a les tesis per actualitzar la nostra línia política i estratègica i finalitzarà amb l´elecció per part dels delegats i delegades del nou Comitè Central que elegirà al Secretari General del PCPC.

“…El PCPC és el continuador de les millors tradicions dels i les comunistes catalans. El PCPC és un Partit d’avantguarda, que té com a objectiu estratègic dirigir un procés revolucionari a Catalunya, en el qual la classe obrera prengui el poder polític. Treballa per a organitzar el moviment obrer i revolucionari del nostre poble, en tot el procés de lluita per la democràcia obrera, el Socialisme i el comunisme.

El paper dirigent del Partit emana de la seva naturalesa de classe, de la justesa de les seves anàlisis i de la seva orientació política, del seu projecte de nova societat, de la seva coherència entre els principis i la pràctica, i de la seva capacitat per a organitzar i dirigir la lluita obrera i popular en connexió permanent, directe i indissoluble amb les masses, mobilitzant-les i guanyant el seu suport.

El PCPC lluita per l’enderrocament del sistema capitalista i per la victòria de la Revolució Socialista. La construcció de la societat socialista no serà possible sense la instauració d’un règim en el qual el proletariat tingui el paper dirigent. Aquest poder, nomenat dictadura del proletariat, és profundament democràtic i expressa la incorporació de la immensa majoria de la societat a les tasques polítiques, mitjançant la participació directa a les tasques de l’Estat i l’Administració.

El PCPC es constitueix com a resultat de la unió voluntària dels seus militants sota la concepció científica del marxisme-leninisme. La pràctica de l’internacionalisme proletari i la lluita antiimperialista són senyes d’identitat del projecte polític del PCPC, que reconeix en la classe obrera com una sola classe internacional que coordina els seus esforços per a alliberar-se de la dominació capitalista en tots els països….”

“…El PCPC considera que l’únic camí per a aconseguir els seus objectius polítics és establir una àmplia aliança amb la classe obrera i les capes populars, aliança que es plasma en el Front Obrer i Popular al Socialisme, marc d’aliances que ha de conduir a l’acumulació de forces necessàries per a arribar a la crisi revolucionària que iniciï el procés de construcció socialista al nostre país”

Comitè Executiu del PCPC

Barcelona a 9 de Març de 2022