Funcionariat, treballadores i treballadors del sector públic: la vaga és el camí!

Funcionariat, treballadores i treballadors del sector públic: la vaga és el camí!

El Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) denuncia que el capitalisme per tal de sobreviure en
la seva última fase de descomposició necessita augmentar sistemàticament el seu nivell d’explotació i
extorsió envers la classe treballadora, per tal de mantenir la seva hegemonia social i econòmica.

Cal que entenguem que els gestors d’aquest capitalisme tenen planificada una política encaminada a fer
desaparèixer els serveis públics al servei de la classe treballadora, per suposat també volen acabar amb
tots els drets laborals que anys enrera havien aconseguit els obrers i les obreres gràcies a la lluita
sindical.

La futura aprovació dels nous pressupostos són un exemple més de la pugna interburgesa que manté
l’oligarquia catalana i espanyola tant a nivell polític com econòmic, en la seva rapinya de beneficis.

El fet que els sindicats no convoquin de manera unitària a les futures vagues i que tampoc siguin
capaços de consensuar el motiu de les reivindicacions, és una demostració més que els sindicats
majoritaris es troben al servei de la patronal i que les seves prioritats no passen per lluitar pels drets
laborals i serveis públics de qualitat.

No s’ha d’obviar tampoc que d’aquí a no res es celebraran diferents eleccions: municipals,
autonòmiques i estatals. Aquests sindicats mantenen els seus privilegis gràcies a les diferents
subvencions que reben de l’Estat; per tant, la seva estratègia per continuar amb el poder passa per
demanar reivindicacions fàcilment negociables amb el govern.

En aquest cas, els sindicats del poder demanen pel funcionariat el retorn dels diners de les pagues
extres, que ja havia estat negociat amb anterioritat, però que amb tot el circ mediàtic del procés català,
corrupcions vàries… havia quedat aturat.

Tot i així aquestes convocatòries de vaga són l’eina més important que el funcionariat pot utilitzar per
fer front a aquest injust sistema econòmic, polític i social. És imprescindible ORGANITZAR-SE com a
classe explotada des dels centres de treball (escoles, hospitals, jutjats, presons, etc) conformar les
assemblees de treballadors/es i debatre la continuitat de la vaga, perquè els treballadors i treballadores
necessitem de les sigles dels sindicats per emprendre una lluita legal, però un cop iniciada, l’èxit està a
les nostres mans

Una vegada més, la unitat i la lluita de classe és el camí per aconseguir drets laborals que no siguin
irrisoris, per tal de fer possible que la vaga s’extengui a la resta de funcionariat de la Generalitat i que
se’n faci partícep a la resta de la classe obrera com a primera interessada en recuperar els serveis
públics. Una vegada més, la vaga és el camí.

NO ET QUEDA MÉS REMEI FUNCIONARI I FUNCIONÀRIA!
LLUITA I ORGANITZA’T PERQUÈ TU TAMBÉ ETS CLASSE OBRERA!

Partit Comunista del Poble de Catalunya