Estudiants, treballadors i treballadores: El dia 9 de Març defensem la nostra educació

Estudiants, treballadors i treballadores: El dia 9 de Març defensem la nostra educació

El Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) dóna suport a la convocatòria estatal de vaga d’educació.

El PCPC té clar que la classe obrera ha de defensar el seu propi model educatiu.

Aquesta vaga no s’ha de fer només per aconseguir finalment la derogació de la LOMCE, sinó que també és la continuïtat a la lluita iniciada aquí a Catalunya durant aquests últims mesos, en contra de la privatització, elitisme i mercantilització DE LA NOSTRA EDUCACIÓ PÚBLICA que suposa la LEC i el desplegament de tots els seus decrets ( de plantilla, d’avaluació, perfils….)

Aquestes lleis educatives conjuntament amb les retallades que pateixen tots els serveis públics, tant a nivell estatal com a nacional, responen a les exigències polítiques i econòmiques de la classe dominant i el seu instrument polític més important la Unió Europea.

La vaga educativa és necessària per frenar l’ofensiva del sistema capitalista contra els nostres drets i la nostra educació.

Només amb la lluita de classe organitzada, aconseguirem una educació totalment gratuïta, democràtica, laica, crítica i científica.

Considerem imprescindible la continuïtat en el temps d’aquesta lluita així com fer-la extensiva a la resta de sectors públics de l’estat.

NI LOMCE, NI LEC, NI RETALLADES, NI EDUCACIÓ CAPITALISTA
EDUCACIÓ PÚBLICA AL SERVEI DE LA CLASSE OBRERA

Partit Comunista del Poble de Catalunya