El PCPE es presenta a les eleccions europees

El PCPE es presenta a les eleccions europees

El Partit Comunista dels Pobles d’Espanya concorre a les eleccions europees amb llista pròpia per denunciar la presència d’Espanya a la UE i en l’euro

El Comitè Central del PCPE va aprovar recentment la participació del partit en les eleccions europees del pròxim 25 de maig, així com la llista electoral encapçalada per Carmelo Suárez, Secretari General del PCPE, i Marina Quintillán, membre del Comitè Executiu i responsable de Moviment Obrer i sindical del Comitè Central.

El PCPE participa en aquestes eleccions europees amb l’objectiu de denunciar les nefastes conseqüències que té per a la classe obrera i els sectors populars del nostre país la participació en l’aliança imperialista d’Estats que és la Unió Europea.

La presència del PCPE en aquests comicis estarà orientada a donar continuïtat al treball realitzat durant els últims mesos mitjançant la campanya política “Per la sortida de la UE, l’euro i l’OTAN”, aprofitant tots els espais al seu abast per difondre la necessitat d’organitzar la lluita contra aquestes eines que existeixen exclusivament per a benefici del gran capital.

La incapacitat del capitalisme per resoldre els problemes de la societat és evident. Són els treballadors i treballadores, així com els petits comerciants o els petits agricultors i ramaders, que estan patint les conseqüències més dures de la crisi capitalista. Mentre l’atur i la pèrdua constant de drets democràtics, socials i sindicals, tenallen a la majoria social del país, les institucions europees, en aliança amb els successius governs espanyols, legislen i actuen en benefici de la gran patronal i la banca, en benefici del capital monopolista.

Davant aquesta situació cal la major claredat possible. La Unió Europea no és reformable en benefici de la classe obrera i sectors populars, no n’hi ha prou amb donar més poder al Parlament Europeu ni canviar l’estructura del Banc Central Europeu. Cal una alternativa completa i total al capitalisme, que en la seva pròpia naturalesa i les seves lleis de desenvolupament porta implícita l’explotació dels treballadors i treballadores. El capitalisme necessita la misèria de la classe obrera per a la seva supervivència, i per evitar-ho no serveix amb plantejar un altre capitalisme menys agressiu. L’única alternativa passa pel plantejament d’un model econòmic i social que acabi amb l’explotació capitalista: el socialisme-comunisme.

L’aposta ferma i nítida del PCPE per la sortida d’Espanya de la Unió Europea i l’Euro s’emmarca necessàriament en aquestes coordenades. El PCPE no planteja tornar a la pesseta ni proposa una Espanya capitalista fora de la UE, el PCPE proposa com a objectiu la construcció d’una República Socialista que es relacioni amb els altres pobles d’Europa, i el món, sota els principis de la pau, la solidaritat, la cooperació i el benefici mutu, no els del saqueig, l’espoli i l’explotació. Per això el programa del PCPE no realitza promeses, sinó que articula els grans eixos entorn dels quals s’han d’agrupar les diferents lluites parcials que avui expressen la insatisfacció de la classe obrera i els sectors populars amb el sistema capitalista.

Aquest programa de lluita va acompanyat d’una candidatura de lluita. Els i les integrants de la llista electoral del PCPE són militants revolucionaris, persones que, en figurar en la candidatura, assumeixen el compromís de portar als centres de treball, als barris i als pobles la proposta comunista, amb l’objectiu d’avançar en l’organització de la resposta popular davant els atacs constants de les institucions capitalistes.

El PCPE no estarà sol en aquests comicis. Les altres 28 organitzacions i partits que formen part de la Iniciativa Comunista Europea aprofitaran aquesta campanya per aconseguir els mateixos objectius, amb un plantejament d’orientació nítidament classista, revolucionari i de lluita.

 

Març 2014