El 2015 continuarà confrontant reforma o revolució

El 2015 continuarà confrontant reforma o revolució

Resolució del Comitè Central del PCPC

El Partit Comunista del Poble de Catalunya, davant l’any que properament s’encetarà, considera que serà un període complex i marcat per un calendari electoral que situarà el debat polític i les lluites en claus alienes als interessos dels treballadors i treballadores i de les capes populars.

En primer lloc podem esperar la convocatòria d’unes eleccions autonòmiques anomenades plebiscitàries on es presentaran una o vàries candidatures anomenades de “país”. Aquestes eleccions pretenen situar el país al darrere dels interessos de la burgesia, dels monopolis europeus i de les estructures militars de l’imperialisme euro-americà, fonamentalment de l’OTAN.

Si regeix un acord entre les principals forces polítiques de la burgesia catalana (CDC, ERC i UDC), el calendari que marcaran i, sobretot, els objectius que es perseguiran estaran en funció dels seus interessos de classe, és a dir, dels interessos de la burgesia. L’esquerra anomenada alternativa comença a configurar espais d’unitat per configurar també la seva “llista de país”, però subordinada al projecte nacional de la burgesia i a la Unió Europea, ja que son incapaços de presentar cap projecte de ruptura amb l’estructura imperialista amb capital a Brussel·les. Al contrari, pretenen sembrar la il·lusió que és possible humanitzar-la i fer-la social.

En segon lloc el mes de maig tindrem eleccions locals, on es tornen a configurar candidatures mediàtiques alternatives amb pàtina anti sistema. Novament, i fins on coneixem avui, el programa que es presenta al poble pretén crear la il·lusió que és possible domesticar el capitalisme i als capitalistes, que és possible un capitalisme amb rostre humà i caràcter social, capaç de satisfer les necessitats i garantir el benestar de les masses obreres i les capes populars.

I per últim, el mes de novembre es celebraran unes eleccions estatals on també l’espai de l’esquerra es veurà sacsejat per una nova candidatura mediàtica que promet capgirar l’Estat espanyol i acabar amb el que anomenen casta política. Els mitjans de propaganda del capitalisme ens presenten aquesta candidatura com quelcom revolucionari, però conegut el seu programa econòmic ens trobem amb unes propostes marcadament socialdemòcrates:

  1. Pretén enfortir a la Unió Europea i dotar-la de més atribucions d’Estat (deute europeu, hisenda europea, marc europeu de relacions laborals, etc…)
  2. S’emmiralla en el capitalisme nòrdic i en el nou capitalisme de moda, el capitalisme verd.
  3. Prometen finançar l’empresa privada.
  4. Prometen respectar els serveis públics privatitzats.
  5. Assumeixen propostes ‘altermundistes’ com la taxa Tobin o la potenciació de la banca ètica o les ONG com a factors econòmics.
  6. Volen reestructurar el deute, com demana el FMI, i sobretot, oferint als ‘mercats’ confiança en la seva seriositat.
  7. Es confon anticapitalisme amb antineoliberalisme.

El Partit Comunista del Poble de Catalunya, davant el reagrupament de les forces d’esquerra reformista, planteja a la classe obrera catalana i capes populars que les propostes d’aquest nou vell reformisme genera unes expectatives que només portaran a enfortir el poder del capitalisme, dels monopolis i de la Unió Europea.

El PCPC considera que:

  • Tota proposta que pretengui situar als treballadors i treballadores, a les grans majories, la possibilitat de que és possible construir un capitalisme on la seva classe dominant, on la burgesia i la oligarquia dels monopolis, estigui controlada i regulada permetent el desenvolupament d’un capitalisme humà i social, és un engany.
  • Tota proposta on es premiï els ‘emprenedors’, es consideri que formes primitives de capitalisme com la petita propietat i el cooperativisme representen un avenç per als treballadors i treballadores, és un engany.
  • Tota proposta que consideri que els interessos dels treballadors i dels capitalistes poden ser respectats per igual i conviure de forma harmònica, és un engany.

Aquesta nova esquerra és la vella esquerra reformista que ha servit per desactivar qualsevol possibilitat d’organització independent de la classe obrera, subordinant-la sempre als interessos del capitalisme, i per tant, impedint sempre la revolució, la presa del poder per part de la classe obrera i la conquesta del Socialisme-comunisme.

El PCPC es reafirma en la necessitat d’organitzar a la classe obrera i les capes populars per fer la revolució, per construir el socialisme. El poble català no té futur en el capitalisme, els treballadors i les treballadores no tenim futur a la UE, no tenim futur a l’OTAN. El capitalisme, com demostren les polítiques que ens imposa la UE només ens ofereix retallades, privatitzacions, baixada de salaris, atur, pobresa i guerres de saqueig i rapinya.

Si els primers anys del segle XX es debatia a Europa sobre ‘reforma o revolució’, aquests primers anys del segle XXI mantenen viva la qüestió. Els i les comunistes apostem per la revolució, pel poder obrer i pel socialisme.

Els i les comunistes no esperem que el capitalisme arribi algun dia a respondre els interessos de la majoria, això és impossible, la pròpia naturalesa del sistema capitalista ho impedeix. Els i les comunistes no esperem que ens cedeixin un espai institucional per gestionar el sistema. Els i les comunistes cridem als treballadors i les treballadores, al conjunt de sectors populars del nostre país a organitzar-se, a establir aliances per acabar amb aquest sistema, per fer del capitalisme història i construir nosaltres mateixos el nostre destí.

Visca la lluita de la classe obrera!
Només la classe obrera salvarà la classe obrera!

 

Comitè Central
Partit Comunista del Poble de Catalunya
Barcelona, 15 de desembre de 2014