Educació i Sector Social: Unir lluites per organitzar victòries!

Educació i Sector Social: Unir lluites per organitzar victòries!

El curs 2018-2019 ha destacat per la mobilització de professionals de tots els àmbits relacionats amb l’educació com a activitat social necessària per al desenvolupament de la dimensió cultural de l’ésser humà i de les relacions comunitàries que afavoririen l’evolució solidària de la societat.

El naixement dels sistemes educatius i de serveis socials està vinculat al naixement dels estats capitalistes i a la necessitat de la classe burgesa de garantir uns mínims de formació tècnica i mecanismes de regeneració de la mà d’obra per mantenir el sistema de producció. Només s’han desenvolupat més enllà en periodes històrics protagonitzats per moviments revolucionaris i estats socialistes, donant lloc a l’estat del benestar com a model capitalista.

L’actual crisi estructural del sistema capitalista provoca la lògica política de desmantellament i reducció de tots els sistemes de cobertura social, tant la bàsica, com la sanitària o l’educativa, a la seva mínima expressió.

Aquest curs escolar, s’han mobilitzat estudiants i professionals de tots els nivells educatius, des de les escoles bressol fins a la formació professional i la Universitat, organitzant i convocant concentracions, manifestacions, assemblees, tancades i vagues. Així com entitats i professionals del sector social en el marc de l’atenció educativa a les persones més vulnerables del sistema, cada cop més persones excloses per cada cop més motius injustificables.

Defensar els drets laborals és necessari, però unir les lluites resulta imprescindible per poder avançar en la consciència col·lectiva que ens permeti construir una societat en la que l’educació popular en termes de justícia social sigui prioritzada enlloc dels beneficis econòmics privats fruit de l’especulació.

No és una qüestió econòmica, és una qüestió de voluntat política. L’accés a l’educació pública, laica, científica, professional, gratuïta, pot ser garantida per a totes les persones. Així com les condicions de treball necessàries perquè aquesta sigui una realitat.

Per això, les lluites educatives i socials tenen el potencial d’unir a totes les capes populars sota les seves reivindicacions.

És el moment d’avançar en la unitat i la lluita de classes. Perquè com deia el mestre, humanista, revolucionari i comunista Fidel Castro Ruz “Sin educación, no hay revolución possible”.

PER UNA EDUCACIÓ AL SERVEI DEL POBLE!!

CONSTRUÏM EL FRONT OBRER I POPULAR PEL SOCIALISME!!

Partit Comunista del Poble de Catalunya