Declaració dels partits comunistes i obrers pel desenvolupament de la lluita obrera i popular davant les eleccions al parlament europeu

Declaració dels partits comunistes i obrers pel desenvolupament de la lluita obrera i popular davant les eleccions al parlament europeu

La “INICIATIVA de partits comunistes i obrers per l’estudi i elaboració sobre temes europeus i per la coordinació de la seva activitat”, fundada a l’octubre de 2013 per 29 partits comunistes i obrers, ha aprovat la següent DECLARACIÓ que dirigeix a la classe obrera i als pobles d’Europa, al temps que fa una crida a aquells partits comunistes i obrers d’Europa que encara no participen en la “INICIATIVA”, però que poden estar d’acord amb la nostra crida i els nostres anàlisis, per què la signin, facilitant la nostra lluita comuna i la nostra activitat conjunta front a les polítiques contra el poble i front a les unions imperialistes de la UE i l’OTAN.

DECLARACIÓ DE PARTITS COMUNISTES I OBRERS PEL DESENVOLUPAMENT DE LA LLUITA OBRERA I POPULAR DAVANT LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

ENFORTIM LA LLUITA CONTRA L’EXPLOTACIÓ CAPITALISTA I CONTRA LA UE – ¡PER UNA EUROPA DELS POBLES, PEL SOCIALISME!

Als treballadors i treballadores, autònoms, artesans, petits agricultors i ramaders, a les dones, als joves, als pensionistes i jubilats, a les persones amb necessitats especials.

Nosaltres, els Partits Comunistes i Obrers signants d’aquesta declaració ens dirigim a vosaltres amb ocasió de les Eleccions Europees de 2014.

La realitat demostra que la UE, centre imperialista europeu, mai ha tingut com objectiu assolir el benestar del poble treballador. La UE ha estat sempre una eina del gran capital europeu per incrementar els seus beneficis i garantir la seva dominació.

La UE no pot ser reformada de manera absoluta ni pot convertir-se en una eina que beneficiï al poble. Els qui generen expectatives relatives a un possible canvi d’orientació a la UE, per mitjà de la substitució del president de la Comissió Europea, per a convertir-la en quelcom beneficiós pels pobles, us estan enganyant.

Els pobles defensen els seus interessos mitjançant la lluita per canviar la situació actual, per canviar la correlació de forces, la lluita per l’Europa del Socialisme que garantirà el dret al treball, els drets socials i de seguretat social, que garantirà els ingressos i el futur dels treballadors i treballadores.

Els nostres partits defensen els vostres interessos, els interessos de la classe obrera, dels sectors populars i els drets de la joventut.

Lluitem contra l’atur, contra les mesures contràries al poble que estan imposant de forma coordinada els governs de cada país i la Unió Europea amb l’objectiu de reduir els salaris i les pensions, d’acabar amb els drets laborals i socials, amb l’objectiu de mercantilitzar la sanitat, l’educació i els serveis socials, amb l’objectiu de destruir el medi ambient i d’acabar amb els drets i llibertats democràtiques. Lluitem contra la UE, que està tractant de superar la crisi a costa dels pobles. Condemnem l’anti-comunisme, la repressió i la restricció de drets sobirans dels pobles.

Els nostres partits defensen:

 • La lluita dels treballadors/es i els aturats/des pel treball fix i a jornada complerta.
 • La defensa dels ingressos del poble i l’increment dels salaris i les pensions.
 • La sanitat, educació i serveis socials públics i gratuïts.
 • Els drets democràtics als centres de treball, els drets laborals i de seguretat social.
 • Els drets de la classe obrera immigrant.
 • Als petits i mitjans agricultores i ramaders.
 • La protecció del medi ambient, que està sent sacrificat per a benefici del gran capital.
 • Denunciem l’agressivitat imperialista contra els pobles, les guerres i les intervencions imperialistes. Lluitem per la pau, por la retirada de totes les bases militars dels EEUU i l’OTAN. Lluitem contra l’OTAN, contra el “Partenariat per la Pau” i l’Euro-exèrcit. Lluitem contra la participació en guerres i intervencions imperialistes.
 • Lluitem contra la ofensiva a gran escala contra els treballadores que s’està intensificant en les condicions de crisi capitalista de sobreproducció i sobreacumulació.
 • Estem amb les famílies obreres i populars que estan patint les dramàtiques conseqüències de la crisi capitalista, que fan empitjorar de forma dramàtica les condicions de vida de la classe obrera i els sectors populars.
 • Recolzem la lluita dels pobles dels Estats membres de Europa Oriental, que estan patint les dures conseqüències de l’ingrés dels seus països a la UE.

Fem una crida a la classe obrera i als pobles:

 • A desenvolupar la seva lluita en tots els problemes que afecten al poble, a enfortir la seva resistència contra l’ofensiva del capital i contra els governs i partits que serveixen als interessos del capital.
 • A enfortir la seva lluita contra la Unió Europea com a unió del capital que ataca als drets dels pobles.
 • A recolzar de totes les formes possibles als Partits Comunistes i Obrers que denuncien a la UE i la seva estratègia en la batalla de les Eleccions Europees del 25 de maig de 2014. A que debilitin als partits que recolzen a la UE i la seva línia política i que defensen la UE “irreversible” del capital.

Aquesta posició donarà força a la lluita popular a tota Europa, els treballadors i les treballadores lluitaran des d’una posició més avantatjosa.

La UE no serveix als interessos dels pobles, sinó als dels multimilionaris, dels súper rics, als interessos dels monopolis, serveix per la concentració i centralització del capital, reforçant les seves característiques de bloc imperialista econòmic, polític i militar d’Estats oposat als interessos de la classe obrera i els sectors populars.

Els pobles defensen els seus interessos oposant-se a l’intent de manipulació al que els vol sotmetre la UE, els seus organismes i els governs i partits que recolzen esta unió imperialista.

Aquestos prometen que la UE pot garantir el nostre dret al treball i els drets laborals i socials Volen que el poble cregui que poden donar-li unes millors condicions de vida. Això és una gran mentida.

¡Anem als fets! El número d’aturats a la UE és de 30 milions de persones, la subocupació i la pobresa creixen constantment i el futur de la joventut esta sent destruït.

Els drets més bàsics del poble treballador i dels sectors populars estan sent abolits. Els petits agricultors i ramaders estan sent liquidats, els autònoms estan sent asfixiats per la competència dels monopolis. Al mateix temps s’intensifica la desigualtat i la discriminació contra les dones i la persecució als/les immigrants.

L’arsenal que la UE està desplegant contra els pobles s’està veient reforçat amb noves mesures. El “pacte d’estabilitat”, la “gobernança econòmica reforçada” i la resta d’instruments que estan sent utilitzats creen una dolorosa situació pels pobles.

La “Política Comuna de Seguretat i Defensa” constitueix un perillós mitjà per les guerres les intervencions, al servei de l’agressivitat imperialista.

La força motriu de la unificació capitalista són els interessos dels monopolis europeus; la UE es desenvolupa sempre en un sentit reaccionari a costa dels pobles.

En conseqüència, es obvio que ni aquesta unió interestatal capitalista ni el Banc Central Europeu poden convertir-se en quelcom favorable als pobles, com diuen els partits europeus que recolzen l’estratègia de la UE.

Tampoc la UE pot ser defensada com un “contrapès” a la OTAN i als EEUU, com clamen alguns dels que recolzen esta aliança depredadora.

La UE coopera estretament amb l’OTAN i els EEUU contra dels pobles, mentre la pugna interimperialista s’intensifica pel control dels mercats i pel repartiment del saqueig.

Els Partits Comunistes i Obrers que firmem aquesta declaració:

Denunciem que l’ofensiva del capital és unificada i afecta a tots els Estats membres, així com a la resta d’Estats capitalistes europeus en el seu conjunt i, per això, és necessari enfortir les lluites conjuntes dels Partits Comunistes i els pobles per desenvolupar la solidaritat amb la lluita dels treballadors a tota Europa, a tot el món.

Insistim en què existeix una altra via de desenvolupament pels pobles. A través de les lluites obreres passa a un primer plànol la perspectiva d’una altra Europa, la prosperitat dels pobles, el progrés social, els drets democràtics, la cooperació igualitària, la pau i el socialisme.

Creiem en el dret de tot poble a elegir de forma sobirana la seva via de desenvolupament, incloent el dret a desvincular-se de les estructures de la UE i l’OTAN, de qualsevol organització imperialista i, també, a lluitar per la via de desenvolupament socialista.

Aquesta és la vertadera resposta a l’intent organitzat de confondre els pobles.

Aquesta és la verdadera resposta favorable als pobles, al denominat “euroescepticisme”, així com als partits nacionalistes i nazi-feixistes que busquen explotar l’agonia i els problemes del poble per enfortir-se com a punta de llança dels monopolis. Aquesta es la verdadera resposta a les teories reaccionàries i antihistòriques que igualen comunisme amb nazisme. És la resposta a l’anti-comunisme que difonen i al sistema que les alimenta.

Convoquem a la classe obrera i als pobles d’Europa per què responguin a aquesta crida responsable dels Partits Comunistes i Obrers.

Debiliteu a les forces que recolzen a la UE – Recolzeu als partits comunistes i obrers unint-vos a ells

¡No a la UE dels monopolis, del capital i de la guerra!

¡Per una Europa de prosperitat pel poble, de pau, de justícia social i de drets democràtics, de socialisme!

Els 29 partits que inicialment signen aquesta declaració són els membres de la Iniciativa Comunista Europea, que s’enumeren a continuació. La declaració està oberta a adhesions d’altres partits que, sense ser membres de la Iniciativa, comparteixin el seu contingut.

Partit del Treball d’Àustria
Partit Comunista Obrer de Bielorrúsia
Nou Partit Comunista Britànic
Unió dels Comunistes a Bulgària
Partit dels Comunistes Búlgars
Partit Socialista Obrer de Croàcia
Partit Comunista a Dinamarca
Pol de Renaixement Comunista a França
Unió de Revolucionaris Comunistes de França
Partit Comunista de Macedònia
Partit Comunista Unificat de Geòrgia
Partit Comunista de Grècia
Partit Obrer Hongarès
Partit Obrer d’Irlanda
Partit Comunista d’Itàlia
Partit Socialista de Letònia
Front Popular Socialista de Lituània
Partit Comunista de Malta
Resistència Popular de Moldàvia
Partit Comunista de Noruega
Partit Comunista de Polònia
Partit Comunista Obrer Rus
Partit Comunista de la Unió Soviètica
Nou Partit Comunista de Iugoslàvia
Partit Comunista d’Eslovàquia
Partit Comunista dels Pobles d’Espanya
Partit Comunista de Suècia
Partit Comunista de Turquia
Unió de Comunistes d’Ucraïna