Declaració de la Iniciativa Comunista Europea sobre els atemptats a França

Declaració de la Iniciativa Comunista Europea sobre els atemptats a França

Amb tristesa i enuig, la Iniciativa Comunista Europea condemna els criminals atemptats dels anomenats “jihadistes” a França.

Més enllà de l’òbvia denúncia d’aquests atemptats, el poble hauria de reflexionar sobre l’assumpte en la seva globalitat. Les xarxes i mecanismes concrets que van executar aquests atacs estan vinculats als interessos que es beneficien de la seva activitat assassina i provocadora. Els “jihadistes” són creació de l’imperialisme; van ser recolzats i utilitzats per aplicar els plans dels EUA, l’OTAN i la UE a la regió de la Mediterrània Oriental i Orient Mitjà. És ben sabut que aquests grups van ser finançats, entrenats i armats en el passat pels EUA, la UE, l’OTAN, els seus Estats membre i els seus aliats. Són aquestes potències les que tenen una enorme responsabilitat pel que està passant avui.

La campanya que s’està llançant per la UE, l’OTAN i els seus governs, de la mà dels mitjans de masses burgesos i altres centres, intenta promoure la posició que “tots hem d’estar units” en la “lluita contra el terrorisme”. Els que són protagonistes de la creació i enfortiment dels jihadistes, que massacren als pobles mitjançant guerres imperialistes, ni estan ni poden estar “units” als pobles. Els que estan desmantellant tots els drets laborals, populars i democràtics que queden no poden estar “units” als pobles. Els que, sistemàticament, utilitzen l’activitat d’aquests mecanismes per fomentar la discriminació religiosa i d’altres tipus entre els pobles, no poden estar “units” a ells. El sistema capitalista, el sistema al que tots serveixen, és el que alimenta i reprodueix el feixisme i les seves organitzacions. La discussió sobre la immigració il·legal és útil a la línia anti-immigració de la UE, que obre i tanca les fronteres segons les necessitats del capital i que, via FRONTEX i el programa “TRITON” de la UE, condueix al ofegament massiu d’immigrants i refugiats, víctimes de les intervencions imperialistes.

Els pobles coneixen l’experiència de l’11 de setembre, per la qual es va pagar un molt alt preu a través de guerres, intervencions imperialistes, repressió bàrbara, restricció de llibertats populars i l’aplicació de bàrbares mesures anti-obreres en nom de la “seguretat contra el terrorisme”, mentre els grups empresarials feien una fortuna.

Aquesta nova ofensiva contra els pobles pretén silenciar les lluites obreres en un període de mesures anti-populars, en evitar que els pobles organitzin les seves lluites i en fer-los acceptar les actuals cadenes i que visquin en pobresa i misèria.

La Iniciativa Comunista Europea expressa la seva solidaritat amb el poble francès i assenyala que els pobles d’Europa poden rebutjar els falsos i hipòcrites “crides a la unitat” de la burgesia i organitzar la seva lluita sense demora. Ells mateixos poden evitar aquests nous plans anti-populars amb la seva lluita, rebutjar els intents de intimidar i jugar un paper dirigent en la lluita contra la UE i l’OTAN, enderrocar el sistema d’explotació i imposar la seva pròpia via de desenvolupament en la que tindran el poder de fer-ho.

28 de gener de 2015