Declaració conjunta del PCPC i el PCPE: 12 d’Octubre- Vestida de Roja i Gualda, avui la dictadura del capital esmola les seves urpes

Declaració conjunta del PCPC i el PCPE: 12 d’Octubre- Vestida de Roja i Gualda, avui la dictadura del capital esmola les seves urpes

El Comitè Executiu del PCPC i el Secretariat Polític del PCPE, davant dels esdevenimens polítics que s’estan produint en els dies propers al 12 d’octubre DECLAREN:

– L’actual dictadura del capital a Espanya, que, a la sortida de la dictadura anterior, va imposar la monarquia parlamentària com a forma de govern sense consulta democràtica, nega el dret d’autodeterminació dels pobles, ignorant la realitat de l’estat plurinacional espanyol. La negació d’aquest dret impedeix la resolució de l’actual situació política en una estructura superadora que reconegui els drets nacionals dels pobles i ofereixi una sortida que doni satisfacció a les demandes d’amplis sectors populars, creant, amb això, de forma cíclica, tensions que s’expressin en amplis moviments de masses populars, especialment en les realitats nacionals més consolidades.

– En aquesta situació, de negació i repressió dels drets nacionals dels pobles i nacions de l’Estat, s’ha donat el procés popular de masses que, liderat i instrumentalitzat per la burgesia catalana, ha expressat el passat dia 1 d’octubre la voluntat del poble de Catalunya a accedir a nivells superiors d’autogovern, i fins i tot a la independència. La repressió del dret al lliure exercici d’autodeterminació ha impedit una expressió més clarificadora de la real voluntat del poble de Catalunya.

– La brutal actuació dels cossos repressius de l’Estat -Policia Nacional i Guàrdia Civil- sota les ordres de Mariano Rajoy i del colpista Pérez de los Cobos el passat dia 1 d’octubre, ha expressat amb claredat el grau de violència que l’oligarquia espanyola, els seus governs i la mateixa monarquia, exerceixen sempre que els pobles s’alcen en lluita pels seus drets. Aquests dictadors no tenen la possibilitat de reaccionar d’una altra manera, en una continuïtat de la seva brutal trajectòria històrica que només ha portat a aquest país patiment, repressió i misèria. L’actuació del partit del Govern, el PP, s’ha vist acompanyada per la complicitat de Ciudadanos i el PSOE, com forces que tenen la mateixa disposició a exercir les funcions que exigeix el bloc històric de poder a Espanya en aquests moments.

– Les mobilitzacions organitzades fa uns dies pels Ministeris de Defensa i Interior, enarborant la bandera roja i gualda imposada pel cop d’Estat de Franco, i amb cants de cara al sol i salutacions feixistes braç en alt, són una expressió incontestable de com l’anomenada Transició i la Constitució del 78 van deixar intactes els aparells de l’Estat, l’exercit i els comandaments dels cossos de policia, i avui actuen donant continuïtat als principis feixistes que van guiar la dictadura anterior que es va estendre durant quaranta anys a Espanya, i que va deixar, no només 150.000 persones desaparegudes, sinó milers de persones preses, torturades o assassinades. La bandera roja i gualda no es pot separar de tots aquests crims i de la seva fidelitat feixista.

– La resposta del govern de Mariano Rajoy avalada per l’anterior discurs de Felipe VI, a la proposta del Govern de Catalunya d’obrir un diàleg en l’actual situació, no és una altra que pujar un esglaó més en la trajectòria repressiva de l’Estat. L’aplicació de l’article 155, així com l’amenaça latent de la intervenció de l’exèrcit a Catalunya, s’orienten en el camí d’un major aprofundiment de la crisi de l’Estat burgès monàrquic, demostrant que aquest Estat només sap actuar guiat per la violència i la repressió, i que res ha de veure amb la democràcia, encara que repeteixi aquesta paraula de forma compulsiva.

– L’exacerbació de totes les contradiccions, atiades també pel mateix Govern i els aparells de l’Estat, està posant en escena una estratègia d’autocop que el bloc històric de poder sembla que ha decidit posar en marxa com la seva opció de sortida davant del fracàs absolut del seu sistema de dominació en aquesta conjuntura.

– Aquest autocop tractaria de reequilibrar la debilitada hegemonia del bloc històric de poder, imposant una involució democràtica que, només correspon a l’Estat de la parasitària classe dominant, es dirigeix contra la majoria social i, en concret i de forma especial, contra la classe obrera. Els objectius d’aquest autocop van en la direcció d’una retallada de llibertats, d’un enfortiment de l’actual estat policial, d’un atac al dret de vaga i a totes les expressions de la mobilització pel canvi social i polític.

– L’actitud de prepotència i violència policial del govern Rajoy no deixa una altra opció al poble de Catalunya que confrontar amb l’Estat Espanyol i reafirmar-se en les seves pròpies posicions de defensa de la sobirania. Per tant el conflicte no té sortida en l’actual marc de dominació, i s’encamina a una repressió encara més gran per part de l’Estat o a la victòria de la mobilització popular a Catalunya, que aguditzaria encara més la crisi de l’estat burgès monàrquic.

– El PCPC i el PCPE no admeten una altra sortida a aquesta situació que la lluita popular i de masses pels drets nacionals i per l’emancipació de la classe obrera, la qual, per altra banda, tampoc té camí sota la guia de la burgesia catalana, com alguns sectors pretenen.

– El PCPC i el PCPE consideren que aquest conflicte és un conflicte de classes, en fase aguda, al qual només es pot fer front amb la lluita organitzada de la classe obrera i els sectors populars de tot l’Estat, des d’una concepció de mobilització de masses i combativitat al voltant d’un programa polític propi.

– El PCPC i el PCPE es manifesten rotundament contra l’aplicació de l’article 155, contra l’actual ocupació policial de Catalunya per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i, també, contra una possible intervenció de l’exèrcit en aquesta situació. Per tant, en qualsevol d’aquests supòsits, cridem a la més amplia i combativa mobilització de masses en tot l’Estat davant d’aquestes actuacions del govern Rajoy.

– Avui són moments d’àmplia unitat del moviment obrer i popular, i és necessari que les organitzacions de la classe obrera, polítiques i sindicals, i el conjunt del moviment popular rebutgin la feixista maniobra roja i gualda i s’impliquin en una àmplia mobilització unitària de lluita pels seus drets.

-El nostre programa polític se sustenta en:

·Defensa del dret d’autodeterminació dels pobles.

·Dimissió del govern de Mariano Rajoy.

·Sortida immediata de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Catalunya. Depuració de responsabilitats per les seves actuacions.

·Defensa de les vies polítiques en la resolució de conflictes que el sistema sorgit de la Transició i de la Constitució del 78 no va ser capaç de resoldre.

·Defensa de les llibertats, del dret de vaga, de la negociació col·lectiva i del dret a la lliure expressió i organització política.

·Depuració dels exèrcits i dels cossos de la policia.

·Defensa de la via republicana i socialista enfront de la monarquia dels Borbons.

·Un procés de lluita organitzada del moviment obrer i popular conduirà a la República Socialista de caràcter Confederal com nou projecte històric per l’actual Estat Espanyol, superador del sistema polític de la Constitució del 78.

– El PCPC i el PCPE fan una crida a la classe obrera i als sectors populars, a Catalunya i a tot l’Estat, per impulsar les més amplies mobilitzacions unitàries de masses per organitzar el contraatac enfront del bloc del poder i la seva actual deriva autoritària i violenta. Només la lluita organitzada ens obrirà el camí per assolir la victòria.

PCPC i PCPE