Davant l’aprovació de la Llei Mordassa

Davant l’aprovació de la Llei Mordassa

El PCPC, davant l’aprovació de la Llei Mordassa, crida a la classe obrera i als sectors populars a redoblar la mobilització social i la lluita per derrocar aquest govern en l’avenç cap al poder obrer i la societat socialista.
El Comitè Executiu del PCPC, davant l’aprovació al Congrés dels Diputats de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, també coneguda com a Llei Mordassa, declara el següent:

Aquesta llei és una nova agressió contra els drets democràtics del conjunt del poble treballador, que aprova el govern burgès, en el present escenari de crisi capitalista, amb la pretensió de desactivar la creixent lluita de la classe obrera. Les noves situacions que es recullen com a infraccions van directament encaminades a limitar al màxim les expressions populars de descontentament.

Aquesta legislació, que atorga als cossos policials una total discrecionalitat en la qualificació de la “gravetat” d’unes conductes o altres, amb les conseqüències sancionadores que això pot comportar, té la finalitat de criminalitzar les protestes populars en un moment en què el desenvolupament de la crisi capitalista augmenta el desenvolupament de la consciència de lluita d’àmplies masses i, per tant, la forma en que aquesta s’expressa.

Aquest govern, i les classes dirigents a les que representa, vol silenciar la protesta perquè sembli, als ulls del món i als ulls de la pròpia població del país, que no hi ha oposició a les seves violentes polítiques contra la classe obrera i el poble treballador en el seu conjunt. Alhora, pretén impedir el procés d’acumulació de forces que, a través de centenars de lluites obreres i populars avui s’està donant al país.

Les coordenades reaccionàries en que es mou l’actual govern són expressió d’un increment general de la violència contra la majoria social, sigui per la via de la retallada de drets laborals i socials, l’empitjorament massiu de les condicions laborals o la utilització cada vegada més freqüent de mesures de control universal de la població. L’imperialisme tendeix a la reacció en tots els camps i el terreny dels drets democràtics no es lliura de la ofensiva de la classe dirigent per defensar i afermar el seu poder dictatorial.

Amb l’anterior legislació hem suportat no pocs casos de muntatges i manipulacions policials, que en múltiples ocasions han estat emparats i difosos a través dels mitjans de comunicació burgesos. Les infiltracions policials en manifestacions i concentracions amb l’objectiu de provocar disturbis i, conseqüentment, criminalitzar els fins de la mobilització o als propis convocants, estan ja a l’ordre del dia. L’objectiu d’aquesta llei és donar una major impunitat de les forces repressives i un major marge de manipulació perquè, aquelles mobilitzacions que es consideri oportú, apareguin a ulls de la majoria obrera i popular com “antidemocràtiques” o “desestabilitzadores”, mentre la instància judicial queda absolutament subordinada a la primacia de les actuacions policials.

El nostre Partit ha patit en múltiples ocasions la repressió policial i els muntatges, i sabem que una de les vies per les que la burgesia pretén desarticular el moviment popular és mitjançant el constant degoteig de multes i acusacions falses. Som conscients que el grau de descomposició de la legitimitat burgesa en aquests moments és susceptible de generar redoblats atacs contra les organitzacions obreres i populars, incloses aquelles que no plantegen posicions revolucionàries però que sí expressen un grau primari de descontentament davant les conseqüències més evidents del desenvolupament capitalista.

El PCPC no es deixarà emmordassar per aquest govern ni per cap altre govern de la burgesia; tenim l’obstinació de continuar la lluita de masses a tots els nivells contra l’enemic de classe, els seus governs, les seves polítiques i els seus mecanismes de manipulació de masses, i per això cridem a la nostra militància a aixecar una àmplia oposició a aquesta llei ia les mesures que se’n desprenguin, així com a vincular la lluita democràtica general contra la dictadura del capital amb les mobilitzacions obreres i populars per avançar en l’enfortiment de la lluita general de la classe obrera i els seus aliats contra el poder burgès i pel socialisme-comunisme. Aquesta llei no donarà a la burgesia la pau de els cementiris que tracta d’imposar, la lluita revolucionària continuarà.

Comitè Executiu
Partit Comunista del Poble de Catalunya
Barcelona, 17 desembre 2014