Davant la vaga de les subcontractes de Telefónica-Movistar a la província de Barcelona

Davant la vaga de les subcontractes de Telefónica-Movistar a la província de Barcelona

El Partit Comunista del Poble de Catalunya declara el seu total suport a la convocatòria de vaga del proper 30 de juny a les subcontractes de Telefònica-Movistar, concretament a les empreses COTRONIC, COMFICA, ELECNOR, COBRA, ABENTEL i ITETE.

Aquestes empreses, que treballen quasi en exclusiva per telefònica a l’hora subcontracten mitjançant la fórmula de falsos autònoms a centenars de treballadors, forçats a capitalitzar els diners de l’atur per ser autònoms, sense cotitzar a la seguretat social i a hisenda, sense dret a la baixa per accident laboral i forçats a treballar en interminables jornades tots els dies de la setmana i sense cap tipus de protecció, el que ja ha causat greus accidents i fins i tot la mort de companys.

El Partit Comunista del Poble de Catalunya dóna suport a les reivindicacions del treballadors i treballadores, que es concreten en:

    1. El passi a la plantilla dels subcontractats i autònoms que ho desitgin. La fragmentació de plantilles només serveix per dividir-nos i impossibilita la negociació col·lectiva, precaritza la nostra vida laboral i impedeix la conciliació de la vida laboral amb la familiar.
    2. Exigim que es limitin els supostos legals que permeten la subcontractació i que quan es doni no sigui amb condicions inferiors als de la contracta.
    3. Subrogació automàtica del personal en cas de que Telefònica-Movistar assigni una zona de treball a una altra contracta diferent.
    4. Que quan un treballador acomiadat guanyi un judici tingui la opció entre la indemnització o recuperar el lloc de treball.

Des del Partit Comunista del Poble de Catalunya situem en primer lloc que la situació d’extrema precarietat dels treballadors i treballadores de Telefónica-Movistar està directament relacionada amb la seva privatització, i per tant reivindiquem la immediata nacionalització d’aquesta empresa de caràcter estratègic i que totes les subcontractes passin a plantilla de la matriu. Així mateix, també fem una crida al conjunt de la classe obrera a crear Comitès per a la Unitat Obrera (CUO), assemblees de treballadors i treballadores des de la bases i cada centre de treball per a superar l’actual situació de divisió sindical.

Solidaritat amb COTRONIC, COMFICA, ELECNOR, COBRA, ABENTEL i ITETE!
Visca la lluita de la classe obrera!