Davant la seva crisi de poder: Poder Obrer i Popular,Vota PCPC

Davant la seva crisi de poder: Poder Obrer i Popular,Vota PCPC

UNA CATALUNYA REPUBLICANA I SOCIALISTA, UNIDA VOLUNTARIAMENT AMB LA RESTA DELS POBLES D’ESPANYA

El futur d’Espanya i Catalunya s’ha de configurar com una república socialista de caràcter confederal, que es constitueixi com a unió voluntària de pobles lliures mitjançant l’exercici del dret a la lliure autodeterminació

SOCIALITZACIÓ DELS GRANS RECURSOS ECONÒMICS, I RECUPERACIÓ DE TOT EL SECTOR PÚBLIC PRIVATITZAT

La nacionalització de la banca, així com la de les grans empreses de tots els sectors estratègics de l’economia és un punt de partida per democratitzar la vida al nostre país, i per revertir les polítiques de sobreexplotació que s’apliquen a la classe obrera per part de l’oligarquia i els seus monopolis

SORTIDA DE L’EURO, DE LA UE I DE L’OTAN

El PCPC fa de la defensa de la sobirania nacional, i de la defensa dels principis democràtics més elementals, un factor de confrontació amb les estratègies de la dominació de la dictadura del capital en la seva fase imperialista

UN NOU PROJECTE ECONÒMIC I SOCIAL

Model productiu que potenciï la racional utilització dels recursos del país, en equilibri amb la natura. Aprofitament dels desenvolupaments tecnològics en tots els sectors. Desenvolupament de les capacitats industrials i ponderació de l’economia de serveis

TOT EL PODER PER A LA CLASSE OBRERA

El PCPC representa un nou projecte social i polític que es sustentarà en el poder de la majoria social, de les treballadores i dels treballadors.

PER UNA SOCIETAT DE PERSONES LLIURES I IGUALS: EL SOCIALISME I EL COMUNISME

La propietat col·lectiva dels grans mitjans de producció serà la base material per a la construcció d’aquesta societat. Societat en la qual no existiran diferències vinculades a la classe social, el gènere, a la condició migrant, etc.

Partit Comunista del Poble de Catalunya