Davant el debat al Congrés dels Diputats del Regne d’Espanya

Davant el debat al Congrés dels Diputats del Regne d’Espanya

El PCPC, com Partit de Classe nacional català, és l’organització d’avantguarda dels interessos de la classe obrera catalana i dels sectors populars, per això representa un projecte polític independent de les forces polítiques de la burgesia nacional catalana, que actualment protagonitzen una estratègia pròpia que ha tingut el seu més recent episodi en el debat al Congrés dels Diputats del Regne d’Espanya, sobre la Proposta del Parlament català de cedir les competències en matèria de consultes i referèndums a l’àmbit autonòmic català, per a la realització d’una consulta no vinculant per conèixer la voluntat majoritària del poble català sobre el seu futur polític.

El PCPC, en la seva condició d’organització d’avantguarda de la classe obrera catalana, que lluita de manera continuada -al costat dels sectors més avançats de la classe obrera- per fer avançar la seva proposta política per l’emancipació de la classe i per la construcció del socialisme, a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol, DECLARA:

  1. Que la classe obrera catalana i la de la resta dels pobles d’Espanya no té res a guanyar darrera de cap burgesia, ja sigui l’espanyola o la catalana. Menys encara darrera de cap projecte que busqui enfortir la posició o la incorporació més o menys independent al bloc imperialista europeu i a la OTAN.
  2. Que la burgesia nacional catalana està sabent aprofitar el fet nacional català, la seva història, les conflictives relacions històriques que han desembocat a l’actual regne d’Espanya i els anhels legítims d’amplis sectors socials. Tot en favor dels seus interessos de classe. Avui es veu amb claredat com la qüestió nacional catalana està íntimament lligada al desenvolupament del capitalisme i de la lluita de classes, i que tota sortida revolucionària haurà de contemplar el caràcter nacional català.
  3. Que el PCPC en virtut de la unitat ideològica i política dels i les marxistes-leninistes a l’Estat espanyol, i expressada organitzativament en dues realitats partidàries, com un únic projecte per a la revolució a l’Estat, té la responsabilitat de mantenir davant la classe obrera catalana una posició independent i confrontada amb les posicions del nostre enemic de classe, la burgesia. La nostra proposta de República Socialista de caràcter confederal és l’única superadora de les contradiccions nacionals a l’estat espanyol, fruit del desenvolupament concret del capitalisme.

 

 Comitè Executiu
Barcelona, 14 d’abril de 2014