CRÒNICA DE L’ACTE DE RECONEIXEMENT A LA TRAJECTÒRIA MILITANT DEL CAMARADA QUIM BOIX I LLUCH

CRÒNICA DE L’ACTE DE RECONEIXEMENT A LA TRAJECTÒRIA MILITANT DEL CAMARADA QUIM BOIX I LLUCH

El passat dissabte 29 d’abril de 2023, gairebé un centenar de persones ens vam reunir a la sala Maria Aurèlia Capmany del Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona en un acte de reconeixement a la trajectòria militant de 60 anys del camarada Quim Boix i Lluch, i a més, la convocatòria es va poder seguir en directe de forma telemàtica.

Inicialment, el President del PCPC, Miguel Guerrero, va fer una exposició recorrent els moments més rellevants en la vida i la militància del Quim que després van ser il·lustrats amb la projecció d’imatges i música a través de materials audiovisuals elaborats pel mateix PCPC i amb la cessió desinteressada d’algunes imatges per part de l’arxiu Josep Serradell.

Seguidament, el Secretari General del PCPC, Enric Lloret, també va destacar les qualitats que de la trajectòria del camarada Quim que el fan una persona imprescindible per a l’avenç de les posicions de la classe obrera en la lluita de classes per derrotar la burgesia en el seu empeny per mantenir el depredador sistema capitalista com a forma de dominació de la humanitat i dels recursos naturals del planeta Terra. Per la seva qualitat d’insubornable i la constància al llarg de la seva vida organitzant la lluita de la classe obrera, tant a nivell polític com sindical, en nom del PCPC se li va fer entrega al camarada d’una placa commemorativa.

A l’acte també es van poder presenciar les salutacions del PCPE com a partit germà del PCPC, que pel vincle i la relació del projecte revolucionari a Catalunya i a l’estat espanyol amb la figura de Quim Boix, va transmetre una salutació del seu Comitè Central a l’acte a través del seu Secretari d’Organització, Javi Ortega, i del seu Secretari General, Julio Díaz. A més de les salutacions de nombrosos camarades d’arreu de l’estat i del Comitè Intercomarcal de València.

Com a moments més emotius a destacar, l’obsequi d’un puny escolpit en pedra com a record del puny de fusta que el Quim tenia sobre la seva taula d’enginyer municipal, funcionari de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, i que li van robar donat que no agradava als socialdemòcrates. Puny de pedra que li va fer arribar un company de feina i lluita sindical, i finalment la intervenció de la Gaelle, la filla del Quim, que va saludar el seu pare des de Ginebra amb unes emotives paraules.

Després d’altres salutacions presencials i a distància, com la de Front Popular d’Alliberament de Palestina o la del Comitè Estatal de la FSM i representants de la lluita sindical de pensionistes d’arreu del món, així com nombroses salutacions rebudes en els dies previs i que no van poder ser llegides, però es van enumerar i seran publicades posteriorment, el camarada Quim prengué la paraula per agrair l’esforç a totes les persones implicades en l’acte i recalcar que el reconeixement a la seva trajectòria militant s’ha de lligar a l’existència del Partit Comunista marxista-leninista, sense el Partit com a instrument cap persona pot fer res per acabar amb el Capitalisme, i va demanar que es fes extensiu a tota una generació d’homes i dones imprescindibles sense qui l’actual situació de les classes explotades a Catalunya, a l’estat espanyol i al món, sense dubte estarien en pitjors condicions de desemparament.

Finalment, es va tancar l’acte amb el cant de la Internacional Comunista per part de totes les persones assistents.

En els propers dies s’aniran fent publiques les diferents intervencions i salutacions a l’acte i en especial el video que es va gravar amb tot el contingut d’aquell dia.

Secretaria d’Organitzaió PCPC

Barcelona, maig 2023

CRÓNICA DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA MILITANTE DEL CAMARADA QUIM BOIX Y LLUCH

El pasado sábado 29 de abril de 2023, casi un centenar de personas nos reunimos en la sala Maria Aurèlia Capmany del Centro Cívico Pati Llimona de Barcelona en un acto de reconocimiento a la trayectoria militante de 60 años del camarada Quim Boix y Lluch, y además, la convocatoria se pudo seguir en directo de forma telemática.

Inicialmente, el Presidente del PCPC, Miguel Guerrero, hizo una exposición recorriendo los momentos más relevantes en la vida y la militancia de Quim que después fueron ilustrados con la proyección de imágenes y música a través de materiales audiovisuales elaborados por el mismo PCPC y con la cesión desinteresada de algunas imágenes por parte del archivo Josep Serradell.

Seguidamente, el Secretario General del PCPC, Enric Lloret, también destacó las cualidades de la trayectoria del camarada Quim que lo hacen una persona imprescindible para el avance de las posiciones de la clase obrera en la lucha de clases para derrotar la burguesía en su empeño para mantener el depredador sistema capitalista como forma de dominación de la humanidad y de los recursos naturales del planeta Tierra. Por su cualidad de insobornable y la constancia a lo largo de su vida organizando la lucha de la clase obrera, tanto a nivel político como sindical, en nombre del PCPC se le hizo entrega al camarada de una placa conmemorativa.

Al acto también se pudieron presenciar los saludos del PCPE como partido hermano del PCPC, que por el vínculo y la relación del proyecto revolucionario en Cataluña y en el estado español con la figura de Quim Boix, transmitió un saludo de su Comité Central al acto a través de su Secretario de Organización, Javi Ortega, y de su Secretario General, Julio Díaz. Además de los saludos de numerosos camaradas de todo el estado y del Comité Intercomarcal de Valencia.

Como momentos más emotivos a destacar, el obsequio de un puño esculpido en piedra como recuerdo del puño de madera que Quim tenía sobre su mesa de ingeniero municipal, funcionario del Ayuntamiento de Montcada i Reixac, y que le robaron dado que no gustaba a los socialdemócratas. Puño de piedra que le hizo llegar un compañero de trabajo y lucha sindical, y finalmente la intervención de Gaelle, la hija de Quim, que saludó a su padre desde Ginebra con unas emotivas palabras.

Después de otros saludos presenciales y a distancia, como el del Frente Popular de Liberación de Palestina o el del Comité Estatal de la FSM y representantes de la lucha sindical de pensionistas de todo el mundo, así como numerosos saludos recibidos en los días previos y que no pudieron ser leídos, pero se enumeraron y serán publicados posteriormente, el camarada Quim tomó la palabra para agradecer el esfuerzo de todas las personas implicadas en el acto y recalcar que el reconocimiento a su trayectoria militante se tiene que ligar a la existencia del Partido Comunista marxista-leninista, sin el Partido como instrumento ninguna persona puede hacer nada para acabar con el Capitalismo, y pidió que se hiciera extensivo toda una generación de hombres y mujeres imprescindibles sin quienes la actual situación de las clases explotadas en Cataluña, en el estado español y en el mundo, sin duda estarían en peores condiciones de desamparo.

Finalmente, se cerró el acto con el canto de la Internacional Comunista por parte de todas las persones asistentes.

En los próximos días se irán haciendo publicas las diferentes intervenciones y saludos al acto y en especial el video que se grabó con todo el contenido de aquel día.

Secretaría de Organización del PCPC

Mayo de 2023