Contra la seva repressiö i els seus atacs,  un mur de solidaritat!

Contra la seva repressiö i els seus atacs, un mur de solidaritat!

Ja fa uns mesos que els moviments feixistes han estat actius en el context del Vallés Occidental , constants atacs, reivindicacions feixistes i diferents accions han plantejat un panorama preocupant a les nostres ciutats, I l’útim episodi d això es va donar el passat 7 d’abril quan es van concentrar una cinquantena de neonazis davant del CSA l’0brera amb consignes feixistes, entre altres conductes d’amenaça violenta.

També és simptomàtic que les forces policials apliquin una repressió molt minsa davant d’aquest problema real que es dóna en els nostres carrers, això contrasta amb la gran repressió que els diferents moviments socials de caràcter antifeixista hem patit, i seguirem patint, tant en el context català com a escala estatal, això sense cap mena de dubte reflecteix qui està a servei de qui.

Aquests moviments feixistes no son un fet anecdòtic, casual o puntual, aquesta gent té moltes facilitats per desenvolupar el seu treball sense que ningú els ho impedeixi ni obstaculitzi, ja que és el mateix sistema capitalista el que e s’alimenta en un context de crisi i lluita obrera. Com ja hem pogut veure en molts moments històrics i com es pot veure en l’actual crisi capitalista, amb l’augment de les polítiques i governs de dretes a la UE. Hem d’entendre doncs, que si apareixen és perqué la classe obrera organitzada és un destorb per al sistema capitalista, aquests atacs no ens han de tirar enrere sinó animar-nos a combatre més fort per la unitat obrera organitzada entorn a un projecte politic que tingui les seves bases en l’internacionalisme proletari i el progrés de la humanitat cap al socialisme com a via per la construcció d una societat on no hi hagi cabuda per a les ideologies excloents i, pertant, basades en la violéncia com el feixisme, el racisme, la xenoföbia, l’homofòbia o el masclisme.

Davant de l’auge del moviment feixista que s l’ha anat donant en aquests últims mesos en el context de Sabadell i rodalies, la cèl.lula del PCPC al Vallès i el col.lectiu de JCPC del Vallès Occidental:

-Proclamem el nostre rebuig absolut a tots aquests moviments de caräcter feixista.

-Donem el nostre suport i solidaritat a tots aquells companys i companyes que han rebut aquests atacs.

-Cridem la classe obrera i moviments populars a organitzar-se i unir-se per donar la resposta politica revolucionària que es mereix el sistema que ens oprimeix i agredeix.

Als carrers, a les places, als centres d l estudi i de treball.
SOLIDARITAT ANTIFEIXISTA I ANTICAPITALISTA!

PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
JOVES COMUNISTES DEL POBLE CATALÀ (JCPC/CJC)