Celebrat amb èxit el Plenari del Comitè Central del dia 30 de Juny

Celebrat amb èxit el Plenari del Comitè Central del dia 30 de Juny

 

El dissabte dia 30 de juny el Comitè Central del PCPC en sessió plenària va reunir-se per tal d’avaluar les tasques i activitats desenvolupades en aquests primers 6 mesos de 2018, tant de caràcter intern com extern.

Va ser una rendició de comptes de totes les àrees del Partit on es van fer palesos els avenços contrastables que l’organització dels comunistes a Catalunya estem assolint.

S’ha realitzat una tasca ingent de treball al moviment obrer, al moviment popular, al feminisme i a l’antiimperialisme; s’està treballant acuradament la organització del Partit, l’àrea formativa, l’agitació i propaganda i la feina coordinada amb la Joventut.

Tot i les mancances i els desencerts, podem afirmar que els marxistes leninistes del PCPC hem aplicat la crítica i l’autocrítica per tal de superar-los. I que podem estar prou satisfets, però no autocomplaents, dels avenços organitzatius, ideològics i militants que estem aconseguint.

El PCPC és un partit que és ben viu, organitza, treballa i proposa. És un partit que als darrers mesos ha desplegat una important i valuosa tasca ideològica, tant de les seves anàlisis polítiques com de les propostes socials. També s’ha fet una forta campanya de denúncia sobre temes candents que afecten la classe obrera i els sectors populars.

S’està treballant sense descans als fronts de masses, portant les nostres postures sobre els diferents àmbits on hi som.

Ens hem coordinat amb el PCPE, el nostre partit germà a l’Estat Espanyol, de forma efectiva en aquests moments polítics difícils i complicats, llençant una proposta política i organitzativa a la classe obrera catalana i espanyola que permeti superar de forma conjunta el marc del règim del 78 i construir la República Socialista de caràcter confederal que garanteixi la llibertat i sobirania de la classe obrera catalana i espanyola.

Fruit del desenvolupament orgànic hem creat noves cèl·lules amb nous i noves camarades: el Partit s’està desenvolupant a Catalunya, arribant inclús a territoris on no hi teníem presència. També cal assenyalar que hem donat l’alta a nous quadres comunistes que ingressaran a militar a cèl·lules ja existents. I cal assenyalar també que nous quadres formats comencen a desenvolupar tasques de major responsabilitat de forma gratament efectiva, ajudant a multiplicar l’efecte social del Partit.

Així mateix, el Partit rep dia a dia noves sol·licituds d’informació i ingrés que estem tractant orgànicament.

Finalment es van prendre acords respecte les properes activitats immediates programades.

Sense Partit, no hi ha Revolució!
Sense Revolució, no hi ha canvi!

Partit Comunista del Poble de Catalunya