Avortament lliure, gratuït i en la sanitat pública!

Avortament lliure, gratuït i en la sanitat pública!

28 de setembre: Dia per la despenalització i legalització de l’avortament

La vigent Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs està plena de deficiències en el seu desenvolupament i aplicació. El govern socialdemòcrata no la va dotar de pressupost i continua sense fer-ho, i el PP va aprofundir en aquesta política donant suport a les organitzacions “provida”, i fins i tot va plantejar una reforma pretenent tornar a 1985 amb la llei de supòsits.

No està assegurada la realització de la interrupció voluntària de l’embaràs en la sanitat pública, arribant fins un preu d’uns 1700 euros en la sanitat privada, no es garanteix a les dones que sobrepassen les 14 setmanes, existeix una clara desprotecció de dones joves migrants i de les que es troben en extrema vulnerabilitat, com les dones víctimes de violència de gènere. Tot això fa que avui dia a l’Estat Espanyol continuen practicant-se avortaments il·legals i amb un important risc per a la dona.

Hi ha propostes, més enllà de la IVE, relacionades amb la salut sexual i reproductiva, que no s’han materialitzat en polítiques generals ni en projectes sanitaris o educatius. Han desaparegut els serveis d’atenció i informació sexual, consultes joves, centres de planificació familiar, etc. L’educació afectiva-sexual ha desaparegut dels currículums educatius, té escassíssims recursos en projectes puntuals autonòmics i locals, i això provoca que avancin les actituds masclistes entre la joventut.

Els mètodes anticonceptius estan pràcticament fora de la sanitat pública, els preservatius ho han estat sempre, DIU o pegats hormonals tan sols d’alguns models i les pastilles anticonceptives d’última generació, les més demandades, han estat recentment excloses de la seguretat social. Aquestes mesures objectivament afecten més les treballadores que sofreixen en major mesura les retallades i les polítiques antisocials del capitalisme espanyol.

El 90% d’interrupcions d’embarassos (IVE) es duen a terme en centres privats a l’estat espanyol, perquè el negoci de l’avortament està al servei del capitalisme, que reparteix els guanys amb la sanitat privada. En el capitalisme l’avortament és un negoci més, la privada sempre està disposada, a atendre les dones d’alt nivell socioeconòmic, per a interrompre l’embaràs, sense condicions, sense terminis, ni preguntes; mentre les dones de les capes populars han d’enfrontar la decisió de portar a terme un embaràs no desitjat o arriscar les seves vides en un avortament insegur i il·legal.

La defensa del dret a l’avortament lliure i gratuït, en la sanitat pública i sense objecció de consciència, constitueix la veritable garantia del respecte als drets sexuals i reproductius de les dones, ja que el que continua estant en joc és la llibertat de les dones, especialment de les treballadores, respecte del seu cos, de la seva maternitat i de la seva vida.

El sistema patriarcal en el qual vivim, al servei del capitalisme i de l’oligarquia que governa, necessita del control sobre el cos de les dones i la reproducció continua sent un mecanisme de control al servei de les classes dominants, com a forma de garantir l’acumulació i l’espoli a la classe obrera.

Des del PCPC proposem una sèrie de mesures mínimes per a canviar aquesta realitat:

a) Accés a l’educació sexual de la infància i l’adolescència en la família, a l’escola, en els centres de salut i en els de planificació familiar. En aquestes instàncies el tractament de la sexualitat no ha de limitar-se a l’estudi biològic o científic, sinó que ha de ser comprensible i realista, a més de crític amb la ideologia patriarcal i la imatge de la dona que aquesta ideologia projecta en els mitjans de comunicació: el culte al cos, l’obsessió per la imatge, la ideologia de l’amor i la mercantilització de la sexualitat (servituds que entren en contradicció directa amb la falsa imatge de liberalització de la dona, venuda pel feminisme socialdemòcrata).

b) Informació pública, adequada i suficient en els barris populars, amb accés lliure i gratuït als mètodes anticonceptius i de planificació per a totes les dones i homes, sense discriminació per raons d’edat o nacionalitat, amb eliminació de les traves administratives, burocràtiques i els permisos familiars, amb inclusió dels mètodes anticonceptius d’emergència, la lligadura de trompes i la vasectomia, sense més requisit que la lliure decisió de la persona interessada. Els centres de planificació constitueixen una xarxa esquelètica i desconeguda en molts barris populars, on els sectors més vulnerables i més desprotegits de la classe treballadora se les arreglen com poden per a evitar embarassos no desitjats. I, com a mesura complementària imprescindible, l’impuls a la recerca d’anticonceptius masculins, així com potenciar l’educació i conscienciació de la seva utilització per part de l’home.

c) Garantir que la maternitat en les dones sigui una opció totalment lliure i per tant que els qui optin per ella no la vegin limitada per traves econòmiques, socials ni educacionals. Per a això s’haurà d’incloure en els programes educatius sobre sexualitat, informació a les dones joves sobre els seus cicles reproductius biològics, així com de les diferents opcions científiques de reproducció assistida disponibles i procediments per a la conservació d’òvuls. S’haurà d’ampliar la cobertura pública dels tractaments de reproducció assistida a totes les dones mentre mèdicament sigui viable l’embaràs.

Creació d’un banc públic d’òvuls i esperma on les persones puguin guardar el seu material genètic per a futurs tractaments de reproducció assistida, o bé tenir accés a donants. Mantenir i millorar la legislació que eximeix a donants d’òvuls o esperma de responsabilitat legal amb la descendència que resultin de l’ús del seu material genètic de manera que tota la responsabilitat filiativa sigui de la persona que l’utilitza amb finalitats reproductives.

d) Dret a l’avortament lliure i gratuït en la sanitat pública, sense objecció de consciència per al col·lectiu de professionals, sense discriminació per raó d’edat o nacionalitat, sense requisits administratius, burocràtics o familiars. Arxivament dels processos judicials oberts contra qualsevol de les persones implicades en la interrupció de l’embaràs.

Despenalització total de l’avortament i garanties de privacitat per a les dones que exerceixin aquest dret.

Els nostres drets es defensen i es guanyen lluitant!!!

Partit Comunista del Poble de Catalunya