Agents cívics, agents incívics

Agents cívics, agents incívics

En el temps de la crisi del capital, han sorgit a diferents pobles i vil·les de Catalunya uns treballadors i treballadores que llueixen un peto groc amb les paraules “Agent Cívic” escrites al darrera.

Contractades per l’Ajuntament d’allà on resideixen, mitjançant la Diputació de Barcelona a través dels fons FEDER de la Unió Europea (UE), aquest personal realitza tasques de manteniment, modulació del trànsit, serveis a les comunitat, imposició de multes a vehicles mal estacionats, etc. L’Ajuntament s’inscriu a aquest pla (Pla Impuls) rebent la subvenció i corre a cercar els treballadors assignats per obtenir els ingressos extres per generar “feina”.

Són treballadors en molts casos en situació als quals se’ls ofereix aquestes feines temporalment. Màxim 6 mesos. Durant els darrers anys, efectivament, hem pogut constatar com aquests treballadors es van renovant, entrant al lloc de treball abans cobert per “Fulanita” una altra persona. Els llocs, les places laborals, però, romanen.

Però si destriem el gra de la palla, veurem com aquesta “ajuda laboral” a l’aturat (atur no provocat per ell, sinó pels patrons) amaga en realitat una forma d’explotació d’ètica més aviat dubtosa.

Efectivament, es tracta d’explotar a l’aturat proporcionant-li una “compensació econòmica”, un “ajut complementari a la subvenció de l’atur”: és a dir, tinc un treballador que està a l’atur, que consta com aturat, que segueix cobrant la seva subvenció si no se li ha acabat, al que en cap moment de li dona d’alta laboral i que segueix, per tant, engreixant la llista d’aturats però està treballant. Se li “complementa” la seva subvenció d’atur amb uns 600 € mensuals treballant 6 hores 5 dies a la setmana.

O bé, en una segona modalitat, han de deixar l’atur, acceptar obligatòriament la proposta de treball, tot i que en molts casos cobrin menys diners de la “feina” que de la pròpia subvenció d’atur.

Com s’explica això? Doncs perquè han venut la idea que aquestes feines no són feines; aquests treballadors i treballadores no mereixen ser donats d’alta, així els Ajuntaments ni cotitzen ni paguen impostos, no augmenten el dèficit fiscal però a canvi tenen treballadors i treballadores que estan treballant, fent tasques que perfectament podrien fer professionals contractats amb feina fixa i estable.

Ajuntaments de tots colors empren aquesta mà d’obra barata, aquesta mà d’obra que no deixa de figurar com a aturats a les llistes dels serveis d’ocupació, ni deixen de consumir subvencions d’atur. Mà d’obra que “complementa” la subvenció de l’atur, “temporalment”, amb “una subvenció” que no és ni un salari. Mà d’obra que supleix feina digna i estable per precarietat i sots-contractació. En molts casos els treballadors són contractats mitjançant ETTs.

Els fons FEDER (generats per la nostra creació de riquesa, fruit del nostre treball) s’empren per augmentar la precarietat laboral; les administracions públiques són actors delerosos d’aquesta pràctica i fomenten la destrucció de feina fixa i estable per pràctiques quasi esclavistes, mal remunerades i indignes d’un treballador o treballadora.

CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL, CONTRA LES PRÀCTIQUES ESCLAVISTES!

UE, MISÈRIA PER LA CLASSE OBRERA!

ORGANITZA’T I LLUITA AMB EL PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA I LA SEVA JOVENTUT!

Comitè Executiu del PCPC

09/08/2018