8 DE MARÇ: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

8 DE MARÇ: DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

Arriba la data on es publiquen estudis i estadístiques sobre les condicions laborals i de vida de les dones del poble treballador. Amb una bretxa salarial propera al 37% que s’incrementa amb l’edat, amb pensions que no arriben per subsistir o amb 1.410 violacions “denunciades” fins al tercer trimestre de 2019 (73 d’elles grupals) no necessitem que parlin per nosaltres, tots els dies enfrontem l’explotació i l’opressió.

Amb una bretxa salarial propera al 37% que s’incrementa amb l’edat, amb pensions que no arriben per subsistir o amb 1.410 violacions “denunciades” fins al tercer trimestre de 2019 (73 d’elles grupals) no necessitem que parlin per nosaltres, tots els dies enfrontem l’explotació i l’opressió.

La norma és la desigualtat laboral de les treballadores, amb una menor taxa d’activitat, una menor taxa d’ocupació, major taxa d’atur, major taxa de temporalitat i majors taxes de parcialitat, que es tradueixen en una desigualtat salarial i major vulnerabilitat social. Les bretxes de desigualtat creixen any rere any, la pobresa també. Patim violència estructural pel fet de ser dones, que abasta no només les morts, sinó també l’explotació sexual, la prostitució, la pornografia, els ventres de lloguer, explotació laboral, matrimonis forçats, adopcions il·legals, avortament selectiu o l’abandonament de les nenes, mendicitat forçada, assetjament sexual i laboral, violacions.

El Partit Comunista del Poble de Catalunya exigeix una sèrie de mesures per acabar amb l’explotació i l’opressió de les dones treballadores:

• “A igual treball, igual salari”, imposició d’aquest principi amb mecanismes efectius en l’àmbit de les relacions laborals.

• Reorganització de la jornada laboral i flexibilitat en els horaris, per a homes i dones, per tal de garantir el repartiment igualitari de tasques i responsabilitats familiars.

• Recursos públics basats en la col·lectivització d’activitats quotidianes bàsiques. Xarxa d’escoles infantils públiques, menjadors populars, espais públics lúdics, centres de dia i residències per a persones amb dependència.

• Reducció de la jornada laboral setmanal a 35 hores sense disminució salarial.

• Plans específics d’ocupació segur i estable. Reconeixement de pensions dignes a treballadores en edat de jubilació de 1.200 €.

• Reconeixement de drets bàsics a través d’una prestació econòmica a dones treballadores autònomes

• Permís per paternitat obligatòria i amb la mateixa durada per a tots dos progenitors.

• Ampliació del permís per naixement de fill o filla a un any, amb opció a dos anys.

Les anteriors mesures, tot i millorant les nostres circumstàncies actuals, no són suficients. En una societat dividida en classes, on l’aliança entre patriarcat i capital és natural ja que comparteixen l’opressió com a base ideològica, necessitem canviar tota la societat i no parcel·letes de la mateixa. Igualment la destrucció de la manera de producció capitalista no suposa mecànicament la supressió del patriarcat, cal desenvolupar, al mateix temps, un procés que tingui com a finalitat la destrucció de tot un aparell ideològic que estableix la supremacia masculina enfront de la inferioritat femenina com una cosa natural.

Conscients de la nostra opressió de gènere i classe, és el moment d’iniciar el camí cap el socialisme per acabar amb el sistema capitalista i derrotar el patriarcat, com a única manera d’aconseguir una vida lliure de tota explotació.

Fem una crida a les dones del poble treballador a la construcció d’un FRONT OBRER I POPULAR PEL SOCIALISME, que ha de sembrar les bases per a una nova societat.

TREBALLADORA: ORGANITZAT! LA TEVA LLUITA DECIDEIX!

DERROTEM EL PATRIARCAT! ACABEM AMB EL CAPITALISME!

Partit Comunista del Poble de Catalunya