25N NI UN PAS ENRERE! SENSE VIOLÈNCIA I SENSE EXPLOTACIÓ GUANYAREM!

25N NI UN PAS ENRERE! SENSE VIOLÈNCIA I SENSE EXPLOTACIÓ GUANYAREM!

Hi ha una llarga sèrie de discriminacions i injustícies que sofrim les dones, en el capitalisme, sistema, basat en l’explotació d’un ésser humà sobre un altre i en la violència com a mètode d’apropiació de recursos i cossos. A l’explotació compartida pel conjunt de la classe obrera, amb la contradicció intrínseca capital-treball a la dona treballadora se li suma la imposada pel patriarcat en la seva aliança amb el capitalisme, se li imposa així la reproducció de la classe i la responsabilitat de les cures creant les bases materials perquè la dona treballadora sofreixi en major mesura l’opressió i la violència masclista.

La violència patriarcal estructural i les seves múltiples expressions, són part consubstancial del sistema d’opressió. Per moltes lleis

integrals i ordres d’allunyament i jutjats que es creuen, la incapacitat de millorar la situació és evident.

Aquest 2020 amb els confinaments fruit de la covid-19 no ha fet sinó augmentar la vulnerabilitat de les dones, principalment de les capes populars que són víctimes de tota mena de violències, laborals, socials i violència de gènere.

Els assassinats de dones, expressió extrema i visible de la violència patriarcal, són ja 76 en el que va d’any, són la punta de l’iceberg d’una violència generalitzada, tot un conjunt de violacions contra els drets de les dones. Actes i conductes tendents a menysvalorar-les, controlar-les, reprimir-les i ocasionar-los mal, que a vegades culminen amb mort violenta de les mateixes i això és feminicidi.

Per a l’extinció de la violència i opressió patriarcal, manifestació específica de la violència que generen les relacions de poder entre els gèneres, emmarcada en la violència estructural del sistema capitalista, especialment en fases de crisi sistèmica estructural com l’actual, no valen només mesures governamentals, sobretot amb falta de dotació pressupostària com és habitual, són necessària mesures, accions i organització popular per a abordar i enfrontar un conflicte social de profundes arrels històriques, culturals, econòmiques, polítiques i socials.

Aquest 25 de Novembre i cada dia:

Ni un pas enrere! Sense violència i sense explotació vencerem!

Dones lluitant organitzades per a derrotar al patriarcat i acabar amb el capitalisme. Dones del poble treballador, ni víctimes ni submises.

SENSE PATRIARCAT PER A NO MORIR!

SENSE CAPITALISME PER A VIURE!

LA TEVA LLUITA DECIDEIX!