25 de novembre no més feminicidis

25 de novembre no més feminicidis

La teva lluita decideix: vencerem!
En tota societat basada en l’explotació d’uns éssers humans per altres, la dominació, la negació, la invisibilització, la imposició o l’agressió física són formes d’expressió de les relacions de poder. La violència es torna en elles estructural i sistemàticament.

El patriarcat, com a part de la superestructura, estableix primer la inferioritat de les dones i és, una vegada situada com ser inferior dintre l’ordre vigent, quan s’aconsegueix la legitimació social que fa possible l’exercici de la violència generalitzada contra elles.

La violència estructural contra les dones, no acaba amb els assassinats, també existeix l’explotació sexual, prostitució, pornografia, explotació laboral, matrimonis forçats, assetjament sexual i laboral, discriminació laboral per embaràs, les violacions, els ventres de lloguer…

És necessària la lluita per una vida lliure de violència cap a les dones i per això, s’ha de derrocar el patriarcat i acabar amb el capitalisme, sistema, violent en si, que vol a les dones submises, explotades com treballadores i com dones, encadenades a les tasques domèstiques i de cures, a la reproducció i a la família, que perpetua l’opressió, el 25 de novembre i cada dia.

Per aconseguir-lo és necessari portar a terme les següents propostes:

 • És estratègic invertir en igualtat de gènere i la igualtat de les dones, l’educació a tots els nivells de les nenes, avançar la salut i els drets reproductius de les dones, atendre les relacions internes de la violència amb el VIH i la sida, augmenta la participació i el lideratge polític i econòmic de les dones. La igualtat entre gèneres i l’erradicació de la violència contra les dones han de situar-se fermament en el centre del projecte polític de qualsevol projecte de transformació social.
 • Crear plans de formació a qui treballi en els serveis essencials per l’atenció a les dones objecte de la violència de gènere com la policia, l’advocacia i la judicatura, personal del treball social i personal de salut.
 • Promoure grups de dones que, des de la reflexió personal i col·lectiva, serveixi per avançar en la cerca de la seva autonomia personal i de projecte de vida no marcats per la ideologia patriarcal.
 • Posar fi a la impunitat enfront de la violència sexual en els conflictes i post conflicte per part dels contingents de l’exèrcit de l’estat espanyol que participa o ha participat en les missions imperialistes de l’OTAN.
 • Oferint a les supervivents el dret a denúncia als culpables en i que siguin jutjats als jutjats de l’estat espanyol i als programes globals de reparació globals que no creïn estigmatitzacions i que tinguin un impacte de transformació sobre la vida de les dones i les nenes.
 • Dur a terme un pla municipal d’habitatge d’acollida i habitatge de lloguer social segur per les dones objecte de violència de gènere i les seves filles o fills, amb un seguiment i suport psicosocial i amb una ajuda jurídica gratuïta perquè comprenguin els seus drets i opcions.
 • Augmentar la consciència publica i la mobilització social per posar fi a la violència contra les dones i les nenes, i per permetre a les dones i les nenes que són víctimes de violència trencar el silenci i buscar justícia i suport.
 • Acabar amb qualsevol forma de criminalització de les víctimes en els processos judicials interposats per dones contra els seus agressors, garantint l’assistència digna i especialitzada per les víctimes de violència de gènere en els àmbits sanitaris, policials i judicials.
 • Destinar la partida pressupostària necessària perquè la Llei contra la violència de gènere i el pacte estatal contra la violència de gènere siguin viables.
 • Confrontar obertament contra el discurs de l’església catòlica i altres confessions que legitimen la submissió de les dones i emparen les distintes expressions de violència contra elles.
 • Reforçar l’educació afectiu sexual per joves orientada a promocionar les relacions igualitàries. Abordatge específic de l’escalada de casos de violència contra dones joves i nenes en àmbits com els centre educatius, llocs d’oci, altres espais col·lectius dels barris i xarxes socials.
 • Confrontar contra la ideologia de l’amor patriarcal, que serveix com marc legitimador d’una part important de les situacions de violència domestica. Per un model alternatiu i igualitari per les relacions humanes.
 • Suspensió de la pàtria potestat dels agressors en el període anterior a la sentència i pèrdua de la mateixa en el cas de sentència condemnatòria de l’agressor per violència de gènere.
 • Inhabilitació de jutges, fiscals i qualsevol persona treballadora en la funció publica que en el curs de la seva tasca publica desenvolupin polítiques marcadament masclistes i contràries a la igualtat de gènere i el respecte a les dones que són objecte de la violència de gènere tant física com sexual com psicològica.

Dona, organitzat en el teu lloc de feina, en el barri, en el sindicat, en el partit comunista!

Pel fi de la violència capitalista i patriarcal!