1r DE MAIG: VAGA GENERAL, SORTIDA DE LA UE. PEL PODER OBRER

1r DE MAIG: VAGA GENERAL, SORTIDA DE LA UE. PEL PODER OBRER

La classe obrera necessita organitzar-se, generar estructures on prevalgui la unitat de tota la classe obrera des de la base, independentment del sindicat al qual estigui afiliat cadascú

 Anys i anys de pacte i concertació social ens han portat a un retrocés sense precedents en les condicions de vida i treball de la classe obrera i els sectors populars, destruint la negociació col·lectiva i els drets laborals més bàsics, així com drets històrics conquerits amb la sang dels treballadors i treballadores com l’educació i la sanitat pública.

La postura de les cúpules sindicals de pactar amb la patronal i els monopolis per evitar “el mal pitjor” constitueix un engany i porta a la destrucció de les condicions de vida de la classe obrera, ja que parteix de la idea que tots hem de “fer pinya” per superar la “crisi”. La realitat és que la crisi capitalista la pateix la classe obrera i els sectors populars. En una societat dividida en classes, on hi ha explotadors i explotats, l’única garantia per salvaguardar els nostres drets és la unitat i lluita de tota la classe treballadora. Els pactes que garanteixen la pau social només garanteixen els seus beneficis a una classe capitalista parasitària que viu del treball de la classe obrera. Els que tot el produïm res necessitem dels que s’apropien del treball aliè.

Per això, la classe obrera necessita organitzar-se, generant estructures on prevalgui la unitat de tota la classe obrera des de la base, independentment del sindicat al qual estigui afiliat cadascú. Aquestes estructures unitàries i amb una clara posició de defensa dels interessos de la classe obrera, són els Comitès per a la Unitat Obrera. Des del PCPC i els CJC-JCPC cridem a tota la classe treballadora a la seva constitució a cada empresa, sector i comarca obrera.

Unificar les diferents lluites avui existents en una gran vaga general com el punt des del qual comenci tot un cicle de contundents mobilitzacions contra els plans antiobrers del capital ha de ser una de les principals tasques dels i les treballadors/es més conscients.

Els diferents governs ens han portat a aquesta situació de misèria, ja que és igual el color del partit que estigui al capdavant del govern burgès, ja que les reformes laborals, pujades d’impostos indirectes que graven el consum de primera necessitat, les guerres de rapinya imperialistes o la repressió contra el poble treballador, és denominador comú en tots.

La Unió Europea és l’estructura dels monopolis europeus des de la qual ens vénen imposades la major part d’aquestes mesures en contra del poble treballador. No és ni molt menys, com alguns partits d ‘”esquerres” diuen, una estructura “neutral” des de la qual es puguin canviar les seves polítiques per altres més “socials”. La UE és una unió de monopolis i davant seu només podem exigir que el nostre país se surti immediatament d’ella, i de l’OTAN, la seva estructura militar imperialista, per començar a edificar un sistema d’acord amb els interessos de la classe treballadora, el Socialisme-Comunisme.

Avui no hi ha lloc a confusió, l’objectiu és clar: unir la classe obrera, elevar la lluita econòmica a lluita política contra els monopolis , el seu estat i les seves unions imperialistes, construir el front obrer i popular capaç d’unir totes les lluites en una sola lluita estratègica, per trencar amb la dictadura dels monopolis, amb les seves estructures imperialistes i amb el parasitari sistema d’explotació.

Només la lluita decidida de la classe obrera, amb el seu Partit Comunista al capdavant , podrà llançar a les escombraries de la història al criminal sistema de producció capitalista. Aquesta mateixa classe obrera que porta dins seu l’home i dona nous, en una societat sense explotació i on el desenvolupament sigui ple per a tota la humanitat.

SORTIDA IMMEDIATA DE LA UE , L’EURO I L’OTAN
PEL PODER OBRER. PEL SOCIALISME-COMUNISME
VISCA LA LLUITA DE LA CLASSE OBRERA!