11 de setembre de 2016: L’única esperança de la classe obrera és la lluita pel Socialisme-Comunisme

11 de setembre de 2016: L’única esperança de la classe obrera és la lluita pel Socialisme-Comunisme

cartell10s

Convocatòria: Acte polític dissabte 10 de Setembre, 11 hores Ateneu Popular Sant Martí . A les 14 hores paella popular

El Partit Comunista del Poble de Catalunya, partit de classe i nacional català, amb motiu de la Diada d’enguany fa una crida al conjunt de la classe obrera catalana a organitzar-se i lluitar, no només en la defensa dels drets conquerits, també per organitzar la contraofensiva.

Tres dècades de retrocessos són suficients. El capitalisme ha demostrat la seva incapacitat per resoldre i satisfer les necessitats de la classe obrera i els sectors populars del nostre país. Al contrari, des de la contrarevolució a la Unió Soviètica només ens ha portat precarietat, atur i pobresa.

El capitalisme espanyol es troba immers en una profunda crisi que intenta remuntar sobre els ossos de l’exhausta classe obrera, cada cop més asfixiada. Espanya avui és un Estat en fallida, amb un deute públic per sobre del 100% del PIB, i sense el maquillatge estadístic de la UE es calcula que és del 140%.

Davant aquesta situació de crisi sistèmica i estructural, la burgesia central espanyola ens ofereix la recentralització de l’Estat, el desmantellament dels serveis públics, més precarietat i un model de desenvolupament basat, novament, en l’especulació i en el sector serveis, fonamentalment el turisme. Els salaris han baixat mentre les hores oficialment pagades i remunerades continuen caient. L’Estat espanyol només aspira a mantenir la seva posició secundària dins el pol imperialista de la Unió Europea i l’estructura militar de l’OTAN.

Com a alternativa a aquest projecte, la fracció dominant de la burgesia catalana ens ofereix una independència basada en convertir el Principat en clau de pas de l’arc mediterrani, com a pol logístic de distribució de mercaderies i energia al sud d’Europa, mantenint l’estructura econòmica actual basada en el sector serveis i el turisme, subordinat econòmicament als interessos de l’entitat sionista d’Israel i plenament inserit al pol imperialista de la Unió Europea i l’OTAN.

Cap dels dos projectes ofereix res nou a les majories treballadores i populars de Catalunya. Tots els projectes que ens ofereix la burgesia són contraris als interessos de la classe obrera catalana. La subordinació a cap projecte burgés representa una acumulació de forces per a les majories del nostre país en l’objectiu suprem de trencar les nostres cadenes amb l’imperialisme, amb el capitalisme dels monopolis.

Les terceres vies, vinguin d’on vinguin, ofereixen la conciliació i la domesticació del capitalisme, a l’hora que han desmobilitzat les lluites obreres i populars. És una fal·làcia pretendre una gestió progressista i social del capitalisme, és una fal·làcia la conciliació dels interessos del capital i del treball.

El Partit Comunista del Poble de Catalunya, els i les marxistes-leninistes catalans, proposem l’articulació d’un ampli moviment que en tots els fronts combati el capitalisme. Cal recuperar la tradició de lluita obrera i la necessitat d’avançar cap a una vaga general capaç de fer retrocedir les agressions del capital. Cal recuperar un ampli moviment antiimperialista i contra l’OTAN, capaç de mobilitzar cada cop més sectors contra la guerra, per la Pau i l’amistat entre els pobles. Cal recuperar les lluites als nostres barris per la defensa de l’educació, la sanitat i els serveis públics.

Cal rearmar-se.

Avui el debat central a Catalunya és sobre la moció de confiança que el President Puigdemont realitzarà el 28 de setembre, sobre si el camí és un Referèndum Unilateral d’Independència o un nou pacte del mal anomenat 80%. Avui el debat és si l’Estat espanyol podrà fer govern i si serà capaç de condemnar a polítics independentistes. Avui el debat és la crisi política, la crisi de la superestructura del capitalisme espanyol i català.

La posició del PCPC és clara i ferma, és un principi fundacional i ideològic, Catalunya té dret a la seva lliure autodeterminació, i per tant si el poble català així ho decideix té dret a la seva independència. Però els i les comunistes mai ens subordinarem a un projecte burgés, que només busca crear les condicions per a una millor i major explotació de la classe obrera catalana per part d’una burgesia.

Avui és l’hora d’organitzar-se.

Davant un capitalisme en crisi, és l’hora de lluitar pel Socialisme.

Partit Comunista del Poble de Catalunya
Comitè Executiu